لینک های دسترسی

Breaking News

پیام زنان به همسران دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری


زنان فعال از نقش کنونی هسمران دو نامزد پیشتاز انتخابات انتقاد کرده، و برای فعال شدن آنان پیشنهاداتی داردند.

با نزدیک شدن دور دوم انتخابات، تلاش ها برای افزایش نقش زنان دراین روند تشدید گردیده است.

در این میان برخی ها از بانوی نخست افغانستان، زینت کرزی، و همسران دو نامزد ریاست جمهوری خواسته اند تا در فعالیت های مدنی برای انتخابات سهم بگیرند.

در روز رای دهی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان عکس ها و ویدیوهای رئیس جمهور حامد کرزی و هر دو نامزد پیشتاز همه گانی شد، اما بانوی نخست افغانستان و همسران هر دو نامزد هیچ سراغی نبود.

در حالی که هم رئیس جمهور افغانستان و هم نامزدان ریاست جمهوری از زنان کشور خواسته اند تا باوجود تهدیدها و محدودیت ها، بپای صندوق های رای بروند هنوز مشخص نیست که آیا همسران خودشان رای دادند یا خیر.

اینکار انتقاداتی زیادی را در پی داشته است اما حال شماری پیشنهاداتی را ارائه کرده اند.
گلالی نور صافی، عضو شورای عالی صلح افغانستان می گوید نخست بانو و همسران دو نامزد پیشتاز باید برای زنان دیگر الگو و الهام بخش باشند.

خانم نور صافی به صدای امریکا گفت "نقش بانوی اول درهرعرصه مهم دیده می شود. این بارکه انتخابات به دور دوم رفته، هردو کاندید باید با آوردن خانم های خود در صحنه های سیاسی و اجتماعی دیموکراسی را از خانه های خود آغاز کنند."

ماری اکرمی، رئیس مرکز رشد استعداد های زنان افغان می گوید در صورتی که خانم های چهره های برجسته درصحنه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دیده نشوند این امر تاثیرات منفی را بر روحیه زنان برجا می گذارد.

به عقیدۀ خانم اکرمی "بانوی اول منحیث یک خانم استقلایت ندارد که این مربوط و منوط به شخص در راس می شود. اگر شخص در راس خود به خانمش اجازه ندهد و یا هم کاندیدان خانم های شان را در صحنه سیاسی شریک نسازند، پس هیچگاهی وعده های داده شده آنان مثمر واقع نمی شود."

دست کم ۳۶ در صد حدود هفت میلیون تنی که در دور نخست انتخابات افغانستان رای دادند، زن بودند.

دور دوم انتخابات تا کمتر از یکماه دیگر برگزار می گردد و فعالین حقوق زن انتظار دارند میزان مشارکت زنان در آن نسبت به دور نخست، بیشتر باشد.
XS
SM
MD
LG