لینک های دسترسی

Breaking News

قرارداد طرح و دیزاین ساخت مجمع اداری در دارالامان امضا شد


قرار است طرح و دیزاین این پروژه تا دوسال آینده تکمیل شود.

قرارداد طرح و دیزاین مجموع ادارات دولتی افغانستان، با حضور محمد اشرف غنی، ریس جمهور این کشور، امروز از سوی وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان با شرکت بین‌المللی خطیب العالمی، در ارگ ریاست جمهوری، امضا رسید.

سید منصور سادات نادری، وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان، امروز قبل از امضای این قراداد، گفت مجموع بزرگ اداری که در ساحۀ دارالامان اعمار می‌شود صدها جریب زمین را دربر می‌گیرد و مستلزم تدوین ماستر پلان جامع و طرح و دیزاین مدرن و پاسخگو است.

آقای نادری افزود "براساس این قرارداد شرکت محترم خطیب العالمی، طی دوسال در زمینه‌های ارائه و طرح و دیزاین جدید، بررسی دیزاین‌های ترتیب شدۀ قبلی و تهیۀ ماستر پلان با درنظرداشت تمام زیربناهای مورد نیاز با وزارت شهرسازی و مسکن همکاری نمائید.".

به گفتۀ آقای نادری، شرک خطیب العالمی که در ۳۵ کشور جهان فعالیت دارد، وزارت شهرسازی و مسکن را در زمینۀ ارتقای ظرفیت و انتقال دانش مسلکی به کارمندان مورد نیاز در این عرصه، همکاری می‌کند.

آقای نادری تأکید کرد که عملی شدن این برنامه، منجر به اشتغال‌زایی، تحرک اقتصادی و امیدواری برای آیندۀ بهتر خواهد شد.

وزیر مسکن و شهرسازی افغانستان، گفت هدف از ایجاد کمپلکس ادارات دولتی در ساحۀ دارالامان، ایجاد سهولت برای باشندگان کابل است. او، ازدیاد نفوس، پراکندگی ادارات دولتی، ترافیک و مشکلات امنیتی را از چالش‌های جدی در کابل خواند.

در همین حال رئیس شرکت خطیب العالمی گفت این پروژه بالای اقتصاد افغانستان تأثیرگذار است و باید شرکت‌های افغانی نیز در عملی شدن آن، سهیم شوند.

او افزود "ما بالای اعمار این پروژه کار می‌کنیم و می‌خواهیم از طریق این پروژه مهم در پیشرفت افغانستان سهیم شویم و این در آیندۀ افغانستان رول مهم خواهد داشت".

به گفتۀ رئیس شرکت خطیب العالمی، آنان روی طرح و دیزاین برخی پروژه‌های دیگر در افغانستان، شامل دیزاین سرک لوگر، نیز کار کرده اند.

انتقال ادارات دولتی به ساحۀ دارالامان، جز از برنامه‌های حکومت وحدت ملی بود و اکنون به گفتۀ مقام‌های حکومت افغانستان، طرح و دیزاین این پروژه تا دوسال آینده تکمیل خواهد شد.

وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان، گفت شرکت خطیب العالمی با این وزارت در زمینه ایجاد طرح و دیزاین همکاری می‌کند و این قرارداد که امروز عقد شد، هزینۀ مشخص ندارد.

XS
SM
MD
LG