لینک های دسترسی

آماده گی ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی


معاون پالیسی و تخنیکی دارالانشاء کمیسیون جدید و خاص برای برگزاری لویه جرگه مشورتی امروز جمعه به رسانه ها گفت از همان لحظه نخست که رئیس جمهور کشور دارالانشاء کمیسیون را موظف ساخت کار آماده گی برا ی برگزاری لویه جرگه شروع شده است.

نجیب امین گفت که دارالانشاء کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی تمام کارهای عملی و تخنیکی را در ایام رخصتی های عید و امروز جمعه بدون رخصتی انجام داده است.

آقای امین به ادامه گفت بزودی تاریخ و زمان برگزازی لویه جرگه مشورتی برای بحث درمورد امضای موافقتنامه امنیتی اعلام می گردد و کار برای تهیه فهرست اشخاصی که در این لویه جرگه شرکت می کنند، آغاز شده است.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان، هفته قبل یک کمیسیون خاص 30 عضوی را برای آماده گی ها به منظور برگزاری لویه جرگه مشورتی تحت ریاست صبعت الله موظف ساخت.

این لویه جرگه عنعنوی به گفته نجیب امین، حدود سه هزار تن از نخبه گان اقشار مختلف و سراسر کشور در آن شرکت خواهد کرد.

هدف این لویه جرگه اتخاذ فیصله نهایی در مورد امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و ایالت متحده امریکا عنوان شده است که به طور ویژه درمورد عمده ترین مشکل موافقتنامه امنیتی و دفاعی یعنی مصؤنیت قضایی نظامیان امریکایی مستقر درافغانستان بعد از سال 2014، تصمیم گرفته می شود.

تاکید مقام های امریکایی این است که موافقتنامه امنیتی و دفاعی باید تا پایان ماه اکتوبر سال جاری به امضا برسد؛ اما مقام های افغان درگذشته به تکرار گفته اند که عجله خاصی ندارند و گفته اند که تاکید و تمرکز جانب افغان بر منافع و خواست افغانستان در این موافقت نامه است.

درعین حال، بعد از انجام مذاکرات سخت و طولانی اخیر میان رییس جمهورکرزی و جان کری وزیر خارجه ایالت متحده امریکا درکابل به نظر میرسد که حالا افغانستان هم به اهمیت زمانی امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با ایالت متحده پی برده، می خواهد هرچه زودتر این قضیه را فیصله کند.

رییس جمهور کرزی در بیانیه رادیویی این هفته اش، خطاب به ملت پیرامون موافقتنامه امنیتی و دفاعی با ایالت متحده امریکا صحبت کرده به زمان برگزاری لویه جرگه نیز اشاره کرد.

رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر به نکات مورد توافق در موافقتنامه امنیتی امریکا – افغانستان در مذاکراتش با جان کری اشاره کرده گفت که احترام کامل به حاکمیت ملی، حرمت به مصؤنیت خانه های مردم و حریم خانه هر افغان، جلوگیری مطلق از تلفات غیرنظامی و ممانعت از عملیات خود سرانۀ نیروهای خارجی و به همین ترتیب تعریف مشخص از تجاوز خارجی از جمله نکات توافقی در پیمان امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن می باشد.

رئیس جمهور کرزی همچنین ضمانت های موافقتنامه امنیتی را متذکر شده گفت هرگاه در افغانستان صلح و امنیت نباشند، موافقتنامه امنیتی درد مردم افغانستان را دوا نخواهد کرد.

آقای کرزی گفت تنها و تنها صلح و امنیت در افغانستان می تواند قرارداد امنیتی را تضمین نماید.
  • 16x9 Image

    عبدالحی ورشان - کابل

    عبدالحی ورشان از 1993 میلادی به حیث گزارشگر رادیو صدای امریکا بخش افغانستان کار می کند. ورشان از سال 2002 به حیث گزارشگر رادیو صدای امریکا در کابل کار می کند. از کارهای برجسته گزارشگری ورشان تهیه گزارش از نشست های مهم سیاسی و نظامی و نشست های بین المللی مربوط به قضیه افغانستان درکابل است. عبدالحی ورشان فارغ التحصیل ادبیات وعلوم بشری از پوهنتون کابل است.
XS
SM
MD
LG