لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان توانمندی کنترول حریم فضایی اشرا ندارد


نیروهای بین المللی از سال ۲۰۰۲ بدینسو کنترول فضای افغانستان را دارند

مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی میگویند که بخاطر مدیریت حریم فضای این کشور به ۷۰ متخصص نیاز است اما طی ۱۴ سال گذشته تنها ۷ متخصص در این راستا آموزش دیده است.

محمد الله بتاش، وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی به روز پنجشنبه گفت که به سبب نبود ظرفیت های لازم، حکومت مسوولیت کنترول حریم هوایی کشور را تا سه الی پنج سال آینده به یک شرکت بین المللی خارجی خواهد سپرد.

او گفت "ما طی سه ماه هدف ما این است که هم حریم فضای را مدریت اش را خود ما به عهده بگیریم و خدمت شما واضح بسازم که ما ظرفیت کدری و تخنیکی که بدون یک شرکت خارجی را که حریم فضای اداره بکنیم این امکان را نداریم".

به گفته آقای بتاش، وزارت ترانسپورت و هوانوردی بودیجه کافی را برای سه ماه بدست آورده است و قرار است از طریق رقابت آزاد کنترول حریم فضایی این کشور را طی این سه ماه به یکی از شرکت بین المللی خارجی هوانوردی که در این رقابت برنده خواهد شد بسپارد.

وزیر ترانسپورت و هوانوردی گفت تا پنج سال آینده کدرهای مسلکی افغان آماده خواهند شد تا کنترول هوایی کشور را بعهده گیرند.

آقای بتاش همچنان گفت که در سه ماه نخست کاری اش پلانی را می سازد که به اساس آن مسوولیت کنترول میدان های هوایی سراسر این کشور از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان انتقال یابد.

او گفت "کوشش میکنیم تا سه سال اگر نتوانستیم تا پنج سال بکلی مدیریت فضای افغانستان را بدون کدام شرکت خارجی خود جوان های افغان اداره خواهند کرد، همچنان عملیات میدان های هوایی ما طی سه ماه، ما تعهد کردیم به مقام ریاست جمهوری که برایش پلان بسازیم تا این میدان ها را از نیروهای ائتلاف بین المللی انتقال بدهیم به نیروهای افغان".

محمد الله بتاش همچنان گفت که طی چهارده سال گذشته افغانستان نتواست انستیتوت هوا نوردی ملی را با تصدیق سازمان بین المللی هوانوردی یا ایکو فعال سازد.

وزیر ترانسپورت و هوانوردی گفت از همین رو اسنادی را که فارغین این انستیتیوت بدست میاورند به سطح بین المللی اعتبار ندارد.

XS
SM
MD
LG