لینک های دسترسی

Breaking News

تدابیر وزارت تجارت افغانستان برای جذب کارمندان ادارۀ آیسا


روز گذشته ده‌ها تن از کارمندان ادارۀ آیسا در کابل اعتراضاتی را به راه انداختند.

روز گذشته ده‌ها تن از کارمندان ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان به دلیل این که پس از اعلام ادغام این اداره با وزارت تجارت معاشی دریافت نکردند، در کابل اعتراضاتی را به راه انداختند؛ اما اکنون این وزارت می‌گوید که این افراد هیچ تشویشی از لحاظ مصؤونیت کاری نباید داشته باشند.

شماری از کارمندان معترض آیسا گفته اند که از دو ماه به این سو در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند، معاش و امتیازات آنان قطع شده است. رئیس جمهور غنی حدود دو ماه پیش فرمانی را صادر کرد که بر بنیاد آن، ادارۀ آیسا با وزارت تجارت و صنایع مدغم می‌گردد؛ ولی تمامی ظرفیت‌ها و تشکیلات آن نیز جذب می‌شوند.

سهراب عظیمی کارمند اداره آیسا و یکی از معترضین گفت "از دو ماه کارمندان این اداره معاش نگرفته اند، تمامی مصارف رفت و آمد و خوراک روزانۀ شان را از خود پرداخته اند".

حالا پس از یک روز از این اعتراضات، وزارت تجارت و صنایع، اعلام کرد که برای ادغام کارمندان برحال ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان، برنامه‌هایی را روی دست دارد.

بر اساس تدابیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان، تمام کارمندان ادارۀ آیسا تا آخر سال مالی جاری، معاش شان را بر اساس مبلغی که قبلاً دریافت می‌کردند، به دست می‌آورند.

هم‌چنان وزارت تجارت و صنایع افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که بیش از ۲۰۰ پُست جدید و خالی موجود است که به کارمندان آیسا در استخدام به این سمت‌ها، اولویت داده می‌شود.

وزارت تجارت و صنایع هم‌چنان تعهد کرده است که در برخی بست‌های این وزارت که از طریق پروسۀ (CBR) به رقابت گذاشته شده است؛ نیز هرگاه کارمندان ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان درخواست بدهند، اولویت داده خواهد شد.

برنامه CBR یک برنامه مهم حکومت افغانستان خوانده شده که توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت مالیه رهبری و مدیریت می‌گردد. هدف این برنامه حمایت و فراهم‌کردن تسهیلات لازم برای ظرفیت‌سازی، بهبود کار و عرضه خدمات بهتر در وزارت‌ها و ادارات دولتی می‌باشد.

بر اساس گفته‌های مقامات در وزارت تجارت و صنایع افغانستان، مصارف و بودجۀ ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان (آیسا) تا ختم سال مالی جاری مانند گذشته خواهد بود و کارمندان این اداره که جذب این وزارت می‌گردند، از امتیازات مشابه مأمورین وزارت تجارت و صنایع برخوردار خواهند بود.

اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان، حدود ۳۴۰کارمند در کابل و ولایات دارد و اکثریت آنان در کنار ده سال تجربه کاری در این اداره، دارای تخصص و تحصیلات عالی نیز می‌باشند؛ اما با مدغم‌شدن آیسا با وزارت تجارت و صنایع، نگران مصؤونیت کاری خویش اند.

ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان، در سال ۱۳۸۲ خورشیدی به هدف سهولت در صدور جوازهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد گردید و پس از گذشته چند سالی روند جوازدهی ساده‌تر گردید.

اما امسال گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که افغانستان در بخش صدور جواز سرمایه‌گذاری از جایگاه بیست‌وچهارم در سال گذشته در کشورهای آسیایی به ردۀ چهل‌ونهم عقب‌گرد داشته است

XS
SM
MD
LG