لینک های دسترسی

Breaking News

فهرست کابینه جدید قبل از کنفرانس لندن نهایی میشود


رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله (ارشیف)

مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی عبدالله عبدالله رئیس اجراییه به صدای امریکا گفت که مذاکرات میان تیم رئیس جمهور ورئیس اجراییه روی نهایی کردن فهرست کابینه جریان دارد.

او افزود که به اساس توافقنامه یی که میان عبدالله عبدالله واشرف غنی احمدزی قبل از ایجاد حکومت وحدت ملی صورت گرفته بود باید یک تقسیمات در مورد کابینه ودیگر پست های مهم حکومت وحدت ملی انجام شود وبعدا وزرای هر دو تیم معرفی گردند.

آقای رحیمی گفت که مذاکرات جریان دارد اما تا هنوز نهایی نشده است.

او ابراز امید واری نمود تا هر چه زودتر مذاکرات نهایی شودونتایج مطلوب به دست بیاید وفهرست مکمل اعضای کابینه اعلام گردد ونامزد وزیران برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی گردند.

آقای رحیمی در مورد اینکه مذاکرات روی فهرست کابینه میان هر دو تیم تا چند فیصد پیش رفته چیزی نگفت.

آقای رحیمی گفت که نظر اعضای حکومت وحدت ملی اینست که قبل از کنفرانس لندن فهرست اعضای کابینه نهایی گردد ودولت با یک دست آورد ویک کابینه جدید به کنفرانس لندن اشتراک نماید.

برای برگزاری کنفرانس لندن بیشتر از ۲۰ روز باقی مانده است وقرار است این کنفرانس اقتصادی به تاریخ ۲۴ نوامبر سال جاری میلادی در لندن برگزار گردد ودر این کنفرانس روی وضعیت اقتصادی افغانستان بحث صورت خواهد گرفت.

دولت افغانستان گفته است که باید دولت جدید با یک دست آورد به کنفرانس لندن برودوبرنامه های قابل قبولی در عرصه اصلاحات در کنفرانس لندن داشته باشد.

آقای رحیمی در مورد اینکه چند فیصد اعضای کابینه جدید را خانمها تشکیل میدهد،گفت"نقش خانمها در کابینه جدید برازنده خواهد بود اما من نمیتوانم که از فیصدی معینی نام بگیرم چون تعینات به اساس شایستگی واهلیت صورت میگیرد ودر کابینه آینده جای خانمها ونقش شان محفوط است".

قبلا مقامات حکومت جدید گفته بودند که در مدت یک و نیم ماه اعضای کابینه حکومت وحدت ملی تعین خواهند شد وبه شورای ملی معرفی میگردند.

اما گفته میشود که در حال حاضر یک کمیته مشترک از هردو تیم برعلاوه کار روی اعضای کابینه،روی مدغم ساختن برخی از وزارت ها وریاست ها با هم نیز کار میکنند تا تعداد وزارت ها کاهش یابد.

این کمیته مشترک از سوی تیم محمد اشرف غنی رئیس جمهور وعبدالله عبدالله رئیس اجراییه ایجاد شده است.

XS
SM
MD
LG