لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات بلند پایۀ افغان محاکمه میشوند


شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا گفت که حکومت آن کشور در مبارزه با فساد متعهد بوده و به همین دلیل مرکز عدلی و قضایی دوسیه های مقامات بلند رتبه را آماده کرده است که به زودی به محکمه معرفی خواهند شد.

" در اینجا ]در مرکز عدلی و قضایی[دوسیه های مقامات بلند پایه حکومت فعلی و حکومت گذشته در سطح وزیر در سطح معین و در سطح قوماندانان امنیه ]تکمیل شده[ است."

آقای مرتضوی افزود که مرکز عدلی و قضایی معلومات جامع را در جریان هفته های آینده در این خصوص نشر خواهد کرد. با آنکه آقای مرتضوی از کدام مقامی نام نبرد اما افزود" تاجایکه ما خبر داریم سه تا چهار دوسیه افراد بلند پایه آماده شده که به محکمه فرستاده شود."

آقای مرتضوی با تاکید بر تعد حکومت فعلی افغانستان برای جلوگیری و مبارزه با فساد گفت که هشتاد شرکت که قرار داد های دولتی را به دست میاوردند، شامل لست سیاه شده اند.

"هشاد کمپنی که قرار داد ها را میگرفت و کار هایشان غیر معیاری و یا در مطابق با قانون نبود، در فهرست سیاه رفته اند."

این درحالیست که حکومت افغانستان میگوید که قرار است در جریان کنفرانس بروکسل در بدل آوردن اصلاحات انتخاباتی، قضایی و اقتصادی، مبارزه با فساد و رفتن به سوی خود کفایی از جامعۀ بین المللی در حدود سه و نیم میلیارد دالر کمک به دست بیاورد.

جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه به رادیو آشنا گفت که حکومت افغانستان با جامعه جهانی تعهد کرده است که در مقابل این کمک ها کاملاً حسابده خواهد بود.

آقای فیصل افزود که بیش از این چک های سفید به هیچ کسی داده نخواهد شد و کمک های جامعه چهانی نیز بر اساس شرایط صورت میگیرد و در صورتی که شفایت وجود نداشته باشد و حکومت افغانستان نتواند حساب پول های کمک شده را ارایه کند، کمک ها صورت نخواهد گرفت.

"حکومت افغانستان امروز ارادۀ جدیتر در امر مبارزه با فساد اداری دارد، و به هیچ صورت نمیخواهد کمک های که جامعه جهانی با افغانستان میکند باز هم ضایع شود و یا به جیب یک نفر یا دو نفر برود."

تا حال واضح نیست که مرکز عدلی و قضای افغانستان نام های مقاماتی را که قرار است دوسیه های شان به محکمه فرستاده شود، پیش از کنفرانس بروکسل اعلام کند یا بعد از آن.

XS
SM
MD
LG