لینک های دسترسی

Breaking News

ده مقام وزارت داخله به څارنوالی معرفی میشود


مقامات وزارت داخله به څارنوالی معرفی میشوند

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، پس از استماع گزارش هیئت مؤظف تحقیقاتی در رابطه به حملۀ انتحاری بالای کاروان حامل فارغان مرکز تعلیمی پولیس ولایت میدان وردک وظایف پنج مقام بلند رتبۀ وزارت داخله را به تعلیق در آورد.

در حملۀ انتحاری روز پنجشنبه، سی محصل اکادمی پولیس کشته شد و ۵۸ تن دیگر جراحت برداشت.

رئیس جمهور افغانستان همچنان به وزارت امور داخله دستور داد تا افراد متذکره را تحت نظارت قرار داده و بعد از تکمیل تحقیقات فعلی غرض تحقیقات جرمی بنابر تشخیص سهل انگاری در وظیفه، غرض بررسی اغفال وظیفوی به لوی څارنوالی معرفی کند.

رئیس جمهور غنی وظایف پنج کارمند پائین رتبۀ این وزارت را نیز تعلیق کرد.

نام های مقامات ارشد وزارت امور داخله که وظایف شان ازجانب محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان به حالت تعلیق در آمد:
۱- مل پاسوال محمد حسن عالمی رئیس دفتر معینیت اداری و سرپرست قوماندانی عمومی جلب و جذب
۲- مل پاسوال عبدالمجید صادقی رئیس ارکان قوماندانی عمومی جلب و جذب
۳- پاسوال الهام وردک قوماندان عمومی تعلیم و تربیه
۴- مل پاسوال سردار محمد کوهدامنی معاون قوماندانی تعلیم و تربیه
۵- مل پاسوال جلال الدین رگبار قوماندان مرکز تربیوی پولیس میدان وردک

اعلامیۀ ریاست جمهوری حاکیست که با وجود اینکه رئیس جمهور بر خودداری استفاده از بس های ترانسپورتی به صورت دسته جمعی برای انتقال حکم صادر کرده بود اما مسؤلین به صورت واضح در تطبیق آن و سایر مکلفیت های خود، سهل انگاری کرده اند.

ذبیح‌الله مجاهد یک سخنگوی طالبان با نشر اعلامیه‌ای مسؤولیت آن حمله را به دوش گرفت و ادعا کرد که حمله توسط دو مهاجم انتحاری که یکی باشندۀ هرات و دیگری از هلمند بوده اند؛ انجام شد.

XS
SM
MD
LG