لینک های دسترسی

Breaking News

خطوط آهن حلقوی افغانستان تا سال ۲۰۲۵ تکمیل میشود


وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که کار بر ساختن ماستر پلان احداث خطوط آهن افغانستان جریان دارد و بر اساس آن قرار است خطوط حلقوی آهن افغانستان تا سال ۲۰۲۵تکمیل گردد.

کار احداث خط آهن حیرتان مزار شریف و خط دیگری عملاً جریان دارد که افغانستان را از طریق ولایت هرات با ایران وصل میکند.

بر اساس معلومات وزارت فواید عامه، کار احداث این خط ریل که افغانستان را با ترکمنستان وصل میکند حدود ۷۵ کیلومتر تکمیل شده و در حال حاضر اموال تجاری را انتقال میدهد.

نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه در یک صحبت اختصاصی به رادیو آشا، صدای امریکا گفت که اکنون بیش از ۱۰۰کیلومتر خط آهن و خطوط کمکی وجود دارد و عملاً اموال تجار را انتقال میدهد.
اوژن افزود: " قدم دومی که ما در این بخش داریم این است که مزار شریف را با آقینه وصل میکنیم که عبارت از بندر ترکمنستان است که یک راه تراسپورتی بسیار بزرگ ما هم این است."

او همچنان از پلان مقدماتی ومطالعات در مورد خط دیگری خبر داد که حیرتان را به کندز یا شیرخان بندر وصل میکند. وزیر فواید عامه میگوید که براساس این ماستر پلان قرار است خطوط حلقوی ریل افغانستان تا سال ۲۰۲۵ تکمیل گردد.

وزیر فواید عامه افغانستان در عین حال گفت که کار احداث خط آهنِ که افغانستان را با ایران وصل میکند از سوی ایران تا غوریان تکمیل شده است اما باقی این خط که مسوولیت افغانستان است، تا کنون بخاطر کمبود بودجه نا تکمیل باقی مانده است.
نجیب الله اوژن گفت که تلاش ها برای وصل افغانستان با پاکستان از طریق بنادر آبی جریان دارد.


فواید و آزمون ها

ایجاد خطوط آهن در کشوری مانند افغانستان باعث تقویت اقتصادی، انکشاف تجاری و بهره برداری بیشتر ذخایر طبیعی افغانستان میگردد.

تاج محمد اکبر استاد فاکولته اقتصاد در پوهنتون کابل میگویدکه با درنظر داشت مؤقعیت جغرافیایی افغانستان، یگانه وسیله که میتواند افغانستان را با هزینه کمتر به بازار های جهانی وصل کند، احداث خطوط ریل در این کشور خواهد بود.
اکبر گفت: " دولت افغانستان باید بخاطر تمدید خط آهن افغانستان اقدمات جدی کند، پروژه های بسیار بزرگ استخراج معادن را ما داریم که مثال معدن حاجی گک است، معدن مس است و سایر معادن که باید از آن بهره برداری صورت بگیرید، بناً ایجاب میکند که از طریق خطوط آهن باید حمل نقل صورت بگیرد."

در این حال وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که با وجود تمام تلاش ها احداث خط آهن در افغانستان و انکشاف آن بسته گی به کمک های دارد که از سوی کشور ها و مؤسسات مختلف جهانی پرداخته میشود.

بر اساس معلومات وزارت فواید عامه بخاطر انکشاف خطوط آهن در افغانستان به صدها ملیون دالر نیاز است.
همچنان گفته شده است مشکلات امنیتی و ادامه درگیری ها در افغانستان میتواند در مناطق مختلف در راه توسعه خط آهن مانع ایجاد کند اما وزیر فواید عامه گفت که در صورت دریافت بودجه برای تمویل پروژه های انکشافی خطوط آهن در افغانستان، با این آزمون ها مبارزه خواهند کرد.

وزیر فواید عامه همچنان گفت که اداره خط آهن در حال حاضر در چوکات وزارت فواید عامه افغانستان فعالیت دارد اما قرار است تا سه سال آینده به عنوان یک اداره مسقل تبارز نماید.
در این حال کار شناسان امور اقتصادی میگویند که تاسیس خطوط ریل در افغانستان برای انکشاف اقتصاد و و زیر بناهای افغانستان بسیار مهم است و از اهمیت فوق العاده برخوردار میباشد.
XS
SM
MD
LG