لینک های دسترسی

خاطرات افغان های مقیم پاکستان از وقوع حادثه حملات یازدهم سپتمبر بر امریکا


خاطرات افغان های مقیم پاکستان از وقوع حادثه حملات یازدهم سپتمبر بر امریکا

بعد از گذشت ۱۰سال، هنوز هم کسانی اند که یازدهم سپتمبر را به عنوان روز تلخی به یاد میآورند. درست به خاطر دارم زمانیکه وارد یکی از مراکز انترنیت در شهر اسلام آباد پاکستان شدم، چشمم به تلویزیون روی میز افتاد، گفتم، چه یک فلم پر مصرفی.

مالک دکان گفت، نه فلم نیست، بلند منزل های نیویارک را هدف قرار داده اند.

بلی این حادثه بیشتر به یک رویا و فلم میماند تا حقیقت. محمد ولی یکتن از شهروندان نیویارک است. وی ده سال قبل، یازدهم سپتمبر را چنین به خاطر میآورد.

XS
SM
MD
LG