لینک های دسترسی

Breaking News

پلان پرتاپ اولین ماهواره افغانستان به فضا


ماهوارۀ ناسا

امیر زی سنگین، وزیرمخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان گفت که قرار است اولین ماهواره افغانستان ظرف شش ماه آینده به فضا پرتاپ گردد. او به روز یکشنبه با بیان این مطلب اظهار داشت که ماهوارۀ جدید به صورت وسیع ارتباط افغانستان را جهان قایم خواهد کرد، و در ضمن زمینه نشرات دیجیتال را برای نشرات افغانستان مهیا خواهد ساخت.

آقای سنگین اظهار داشت که افغانستان با کمبود امواج برای نشرات تصویری مواجه میباشد و ماهواره جدید در این بخش موثر بوده و با دیجتال شدن، این معضلات نشراتی حل خواهد شد. و خدمات انترنتی هم به مراتب سریع تر خواهد گردید.

انتظار میرود موقعیت این ماهواره در فضا ۵۰ درجه به جانب شرق باشد.

XS
SM
MD
LG