لینک های دسترسی

Breaking News

شهره، اول نمره ى امتحان كانكور افغانستان


شهره قادری، فارغ لیسۀ تجربه یی مزارشریف
شهره قادری، دختری از شهر مزارشریف با اخذ بلندترین نمره در امتحان شمولیت به پوهنتون های دولتی، راهی طب معالجه یی کابل شد.

بانو قادری که در آزمون کانکور ۳۵۲ نمره اخذ کرده است می گوید "برای به دست آوردن هر پیروزی، باید هدفی در زندگی تعیین شود و رسیدن به آن هدف تنها با بُعد تلاش حاصل نمی شود."

شهره قادری به صدای امریکا گفت که در کنار تلاش خستگی ناپذیر و شباروزی یکسالۀ وی، "شرایط محیطی، حالت روانی و اشخاص و افراد اطراف وی" نیز تاثیر عمدۀ در موفقیت امروزی اش داشته اند.

شهره به این باور است که طراح اصلی انسان ها در زندگی خود "انسان" است و اگر علاقمندی به سرمایه گذاری خوب وجود داشته باشد، باید از "زمان کنونی که در دسترس آنان قرار دارد، به بهترین وجه ممکن" استفاده کند.

امتحان کانکور، در یک دهۀ اخیر بزرگترین نگرانی برای نسل جوان و فارغ التحصیل مکاتب به شمار می رود.

جذب بیشتر فارغ التحصیلان

همواره کمبود ظرفیت پذیرش پوهنتون ها، سطح شمولیت محصلین را در نهاد های تحصیلات عالی در سرتاسر افغانستان کاهش داده است.

در امتحان سال ۱۳۹۲، بیش از ۲۲۸ هزار فارغ التحصیل مکتب اشتراک کرده بود که به گفتۀ عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، ۵۵ هزار نفر شامل نهاد های تحصیلات عالی و ۵۵ هزار دیگر راهی نهاد های تحصیلات نیمه عالی شده اند.

در سال های پسین، علاوه بر کسانیکه در امتحان ناکام می ماندند، برخی هم تحت نام "بی نتیجه" از شمولیت در پوهنتون های دولتی محروم می شدند.

وزارت تحصیلات عالی می گوید که در سال روان با بلند بردن ظرفیت پذیرش پوهنتون ها، هیچ فارغ التحصیلی بی نتیجه نمانده و معیار کامیابی به پوهنتون های تحصیلات عالی و نیمه عالی را ۱۷۶ نمره تعیین کرده بودند.

سخنگوی وزارت تحصیلات عالی با اشاره به نبود اصل "بی نتیجه بودن"، به رادیوآشنا گفت که آنعده جوانانیکه نتوانستند به پوهنتون های دولتی راه یابند، حکومت باپرداخت هزینۀ تحصیلی آنان، راه آنان را به پوهنتون های خصوصی باز کرده است.

باوجود اقدامات تازۀ وزارت تحصیلات عالی به منظور جذب بیشتر محصلین، تعدادی از فارغ التحصیلان شکایت دارند که به پوهنتون دلخواه شان کامیاب نشده اند.

اما کارشناسان عرصۀ تعلیم و تربیه می گویند که در سال روان با بلند رفتن ۳۰ درصد ظرفیت جذب محصلین در ولایات، تعداد بیشتر فارغ التحصلان مکتب، شامل نهاد های تحصیلی شده که این امر کتلۀ بزرگی از جوانان؛ اعم از دختر و پسر را از بی سرنوشتی نجات داده است.

(میرویس بیژن، خبرنگار صدای امریکا در تهیۀ این گزارش کمک کرده است)
XS
SM
MD
LG