لینک های دسترسی

Breaking News

اشرف غنی: روند انتقال از خارج مرز ها تهدید می شود


رئیس روند انتقال مسئولیت های امنیتی می گوید که افغانستان بیشتر از ناحیه مرزهایش مورد تهدید قرار دارد، از این رو ضرورت است که نیرو های مرزی به حد نیاز توانمند شوند.

اشرف غنی احمدزی، رئیس روند انتقال مسئولیت های امنیتی در افغانستان از تداخل وظیفوی پولیس ملی و امنیت ملی انتقاد کرده گفت که دولت باید روی این موضوع تمرکز کند.

رئیس روند انتقال مسئولیت های امنیتی که برای بررسی برنامه های انتقال به مزارشریف آمده است می گوید که هنوز هم تهدیدات امنیتی از خارج کشور وجود دارد.

اما عطا محمد نور، والی بلخ می گوید با وجود آن که بعد از تطبیق برنامۀ انتقال در بلخ، امنیت به گونۀ نسبی بهبود یافته، اما دولت به وعده های خود مبنی بر عملی کردن پروژه های توسعه یی جامۀ عمل نپوشانده است.

اهمیت تقویت نیرو های مرزی

آقای احمد زی افزود در جریان عملی شدن برنامه های انتقال مسولیت های امنیتی تلاش صورت می گیرد تا نیروهای سرحدی کشور توانمند شوند و امنیت سرحدات بیشتر تامین گردد. او افزود که تلاشها برای توانمندی نیروهای هوایی نیز جریان دارد و کشورهای کمک کننده تعهد کرده اند که تجهیزات لازم را در دسترس نیروهای داخلی قرار دهند.

اما آقای نور می گوید که دولت باید برای بهبود وضعیت امنیتی روی توانمندی و تقویت پولیس و نیرو های امنیت ملی از نظر کمیت و کیفیت، توجه کند. والی بلخ افزود "ضرورت است که هم از نقطه نظر کیفیت یعنی تعلیم وتربیه و ازنقطه نظر تجهیزاتی که لازم است تکمیل شود قوای مسلح ما وامنیت ملی چرا که از نامش معلوم است که امنیت ملی است."

با این حال آقای احمد زی تداخل وظیفوی و به مصرف نرسیدن بودجه های اختصاص داده شده در وزارتخانه های کشور را به عنوان چالش های ساختاری حکومت افغانستان عنوان کرد.

آقای احمدزی از دولت می خواهد که برای حل مشکل تداخل وظیفوی نیروهای اردو و پولیس ملی رسیدگی کند.
XS
SM
MD
LG