لینک های دسترسی

Breaking News

واکنش افغان ها به انفجار ها در باستن


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان حملات دهشت افگنانه در ایالات متحده را محکوم کرده گفته است مردم کشورش در همچو حملات قربانی های بیشمار داده و درد و رنج ناشی از تلفات ملکی را به خوبی درک میکنند.

فایق واحدی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک صحبت ویژه با رادیو آشنا گفت که رئیس جمهور افغانستان مراتب تسلیت خود را به خانواده های قربانیان و مردم امریکا ابراز داشته است.

پس از انفجار دو بم در شهر باستن ایالات متحده، مردم در افغانستان نیز از گسترش دامنۀ حملات دهشت افگنی ابراز نگرانی کرده می گویند که ایالات متحده و در مجموع جامعه جهانی باید در ستراتیژی جنگ با دهشت افگنی تغییراتی را ایجاد کند.

به باور تحلیل گران و مردم افغانستان انجام این حملات در کشوری که خود درگیر جنگ با دهشت افگنی در افغانستان و عراق بوده نشان می دهد که جنگ راه حل نبوده و باید امریکا دیدگاه خود در این مورد را تغییر دهد.

محمد یوسف امین، تحلیلگر مسایل نظامی افغان به این باور است که جنگ راه حل نبوده و در صورت عدم بازنگری ستراتیژی مبارزه با دهشت افگنی توسط ایالات متحده و جامعۀ جهانی، درگیری ها و حملات شدت یافته و دامنۀ آن به سایر نقاط نیز گسترش خواهد یافت.

عبدالله روفی یکی از باشنده گان کابل میگوید امریکا باید مبارزه با دهشت افگنی را جدی بگیرید تا از گسترش حملات تروریستی هم در افغانستان، هم در امریکا و هم در دیگر نقاط جهان جلوگیری شود.

او می گوید که با وجود مصرف ملیارد ها دالر امریکا به خاطر از بین بردن دهشت افگنی، امروز تروریزم آنقدر ریشه دوانیده که حتی امریکا نیز دستخوش آن می شود.

تا کنون مسوولیت این حملات را هیچ گروهی بدوش نگرفته است.
XS
SM
MD
LG