لینک های دسترسی

Breaking News

کمبود زنان در صفوف نیروهای امنیتی افغان


زنان اردو
مقامات وزارت دفاع افغانستان روند شمولیت زنان در اردوی ملی را قناعت بخش میخوانند و میگویند هم اکنون صدها زن در سطوح مختلف در اردوی ملی فعالیت دارند.

جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت ویژۀ به رادیو آشنا صدای امریکا گفت هم اکنون ۳۸۱ زن به عنوان افسر در اردوی ملی افغانستان مصروف خدمت اند و روند جلب و جذب آنان همچنان ادامه دارد.
اقای وزیر به ادامه گفت:
" ما فعلاً در اردو ۲۴۳ تن افسر داریم، ۱۰۴ تن بریدمن داریم، ۷ تن سرباز داریم، ۲۷ تن تحت تعلیم و تربیه در داخل افغانستان است، ۵ تن در ایالات متحده امریکا درس پیلوتی را میخوانند، ۳ تن در ولایت هرات در شیندند کورس و یا درس پیلوتی را میخوانند، در جمع افسران ما یک جنرال داریم که در معینیت نیروهای احتیاط وزارت دفاع کار میکند."

واکنش مقامات
آقای وزیر همچنان میگوید که بخاطر تشویق هرچه بیشتر زنان برنامه های را نیز روی دست دارند و همچنان زنان در وظایفی گماشته می شوند که طاقت فرسا نباشد:
" وقتی زمانش برسد که برای اکادمی ملی نظامی محصلین را جذب کنیم، زنها آزاد هستند که بیایند امتحان بدهند و به اکادمی ملی نظامی شامل شوند، یا به کورس های داکتری، نرسنگ، یا پیلوتی تمام کورس ها برایشان آزاد است که بیایند و ثبت نام کنند و تسهیلات زیاد تر به زنان در نظر گرفته شده که اینها بیشتر به اردو جذب شوند."

با این حال تعدادی از زنان و دختران افغان که در قطعات اردو و پولیس ایفای وظیفه میکنند میگویند که با وجود این که دختران علاقمند خدمت در نهاد های آردو و پولیس می باشند اما هنوز هم فرهنگ و عنعنات نا پسند موجود در کشور در راه شمولیت دختران به اردو و پولیس موانع ایجاد میکند و از همین رو دختران کمتر جرئت میکنند در این نهاد ها شامل شوند.

نظریات منسوبین زن
شیما یکی از دختران افغان که در اکادمی پولیس مصروف آموزش است در مورد میگوید:
" چون مردم ما تا هنوز به حدی نرسیده اند که بدانند پولیس یعنی چی، وقتی که در بازار میگردم کسانی که مرا می شناسند هر چیز میگونید، اما چون اینجا آمدیم گپ مردم را پشت گوش میکنم، میخواهم این رشته را که انتخاب کردیم به پایان برستانم."

در این حال جنرال خاتول تنها جنرال زن در اردوی ملی افغانستان میگوید که آرزو دارد روزی برسد که زنان افغان نه تنها در افغانستان حتی برای خدمت به سایر کشور ها نیز بروند.
وی در صحبت ویژهء با رادیو آشنا در این مورد گفت:
" ببینین خانم ها از دیگر مملکت ها به افانستان آمدن و اینجا کار میکنند، بخاطر یک مملکت کار میکنند و شعارشان هم این است که بخاطر آرامی کار میکنیم، این آرزو را من هم دارم که روزی ما هم همچو یک قوتی از خانم ها داشته باشیم که ما بتوانیم به دیگر مملکت ها برویم و با دیگر مملکت ها کار کنیم."


تعداد زنان در صفوف نیروهای امنیتی
بر اساس معلومات وزارت دفاع در حال حاضر تعداد نیرهای اردوی ملی به یکصد و نود پنج هزار تن می رسد که از این میان ۳۸۱ تن آن را زنان تشکیل داده اند.

به اساس گزارش ها بیش از یک هزار زن در قطعات پولیس افغانستان نیز ایفای وظیفه دارند و قرار است این رقم تا سال ۲۰۱۴ به پنج هزار تن برسد.
XS
SM
MD
LG