لینک های دسترسی

Breaking News

رولاغنی: ۶۶درصد زنان کارگر افغان در مزرعه‌ها کار می‌کنند


خانم غنی که در کنفرانس ملی توانمندسازی زنان در زراعت پیشه گفت که زنان سهم ارزنده در سکتور زراعت دارند

دومین کنفرانس ملی توانمندسازی زنان در سکتور زراعت، با حضور زنان زراعت پیشه از سراسر افغانستان، روز شنبه در کابل برگزار شد.

بی‌بی گل رولاغنی، بانوی نخست افغانستان در این کنفرانس گفت که زنان زراعت پیشۀ برای اینکه بتوانند در معاملات بزرگ تجارتی شرکت کنند، باید به اسناد حقوقی دسترسی داشته باشند.

خانم غنی افزود که در کنار کمک‌های تخنیکی و مسلکی برای زنان زراعت پیشۀ افغان، آنان باید برای دسترسی به اسناد حقوقی نیز کمک شوند.

به گفته خانم غنی، بربنیاد آمارها "۶۶درصد زنان کارگر افغان" در مزرعه‌ها کار می‌کنند.

او گفت"لازم است تا اسناد حقوقی مانند تذکره، سند ملکیت زمین و خانه و نکاح نامه در اختیارشان قرار داده شود، تا بتوانند در معاملات بزرگتر تجارتی و اخذ قرضه‌های بانکی شامل شوند".

این در حالیست که بربنیاد آمار سازمان ملل متحد، بیش از ۶۰درصد زنان افغان اسناد هویت یا تذکره ندارند.

بانوی نخست افغانستان، سهم زنان افغان را در سکتور زراعت "ارزنده" خواند و برای حمایت از آنان تأکید کرد.

در همین حال، نصیراحمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفت که وزارت زراعت افغانستان برنامه دارد که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی، ۲۷هزارو چهارصد باغچۀ خانگی، یک هزارو ۳۰ سبزخانه، صد واحد کشت و تولید سمارق و ۱۷هزارو ۲۱۶ فارم مرغداری برای زنان بسازند.

آقای درانی افزود که در سال آیندۀ خورشیدی، ۶۰۰صندوق زنبورعسل و ۲۱ دستگاه پروسس مواد غذایی نیز به زنان زراعت پیشه توضیح خواهد شد و همچنان ۱۲ مرکز پروسس میوه برای زنان در ولایت هرات احداث خواهد گردید.

به گفته وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان، همین اکنون این وزارت در سراسر افغانستان ۵۱هزارو ۸۹۱ باغچۀ خانگی، ۵۸۹ باغچۀ مکتبی، ۱۴۰ سبزخانه و ۲۳ قوریه باغ برای زنان زراعت پیشه ساخته است.

آقای درانی گفت که ۲۳مرکز آموزش وسایل زراعتی نیز از سوی وزارت زراعت افغانستان برای زنان ساخته شده است.

به گفته آقای درانی، تا اکنون وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان برای ۴۷هزار و۸۶۰ زن وسایل زراعتی توضیح کرده است.

XS
SM
MD
LG