لینک های دسترسی

Breaking News

ارگ در پی کنترول اظهارات رولا غنی


رولا غنی متفاوتتر از سایر بانوان نخست افغانستان حضور رسانه یی داشته است

به دنبال بازتاب گسترده اظهارات رولا غنی، نخست بانوی افغانستان در باره ممنوعیت نقاب / چادری در فرانسه ریاست جمهوری افغانستان به روز یکشنبه گفت که نقل قول خانم غنی "خارج از متن" گزارش شده است.

خبرگزاری فرانسه هفته گذشته از قول رولا غنی گزارش داده بود که او از اقدام حکومت فرانسه مبنی بر ممنوعیت استفاده از نقاب از سوی زنان مسلمان، پشتیبانی می کند.

حکومت فرانسه سه سال پیش پوشیدن حجاب دارای روبند کامل را در مکان های عامه منع کرد. این اقدام هم در محافل سیاسی اروپا و هم در کشور های اسلامی با انتقادهای روبرو شد و مغایر اصول دیموکراتیک و آزادی های مذهبی خوانده شد.

رولا غنی که از او بنام بی بی گل هم یاد شده است مسلمان نیست. خبرگزاری فرانسه از قول او نوشته است که روبندی که تمام صورت را می پوشاند، بینایی زنان را هنگام راه رفتن متاثر می سازد.

دوست رسانه ها

در کمتر از دوماه که رولاغنی و همسراش به ارگ ریاست جمهوری رفته اند، نخست بانوی افغانستان با دست کم سه رسانه مصاحبه اختصاصی انجام داده است. این در حالی است که در همین مدت رئیس جمهور افغانستان فقط یکبار آنهم با خبرگزاری چینی سینهوا، بطور ویژه صحبت نموده است.

نخست بانوی افغانستان در مصاحبه های تلویزونی اش گفته است که نمی خواهد در مسایل سیاسی دخالت داشته باشد اما برای توسعه حقوق زنان تلاش خواهد ورزید.

او در ماه سپتمبر در یک اجتماع وزارت صحت در مورد سرطان پستان اشتراک ورزید و بر اهمیت صحت زنان تاکید کرد.

نخست بانوی لبنانی الاصل افغانستان به زبان دری صریح صحبت می کند و اضافه بر آن به زبان های انگلیسی و فرانسوی هم آشنایی کامل دارد. اشرف و رولا غنی یک پسر و یک دختر دارند که در زمان حاضر هر دو در ایالات متحده امریکا کار می کنند.

بانوی متفاوت

از یک ماه و چند روزی که رولاغنی به ارگ رفته است، او خبرساز و تا حدی هم بحث برانگیز شده است.

این ویژگی خانم غنی را از زینت کرزی، همسر رئیس جمهور پیشین افغانستان که بیشتر از سیزده سال را در ارگ بدون سروصدای رسانه ای گذراند، متمایز می سازد.

گفته می شود که رولاغنی نخستین دفتر نخست بانوی افغانستان را هم ایجاد خواهد کرد - تشکل رسمی که در زمان حامد کرزی وجود نداشت.

حامد کرزی برای سیزده سال تقاضای نهادهای حامی حقوق زنان برای تعیین یک قاضی زن در ترکیب شورای عالی ستره محکمه افغانستان را، نپذیرفت. رئیس جمهور غنی اما گفته است که به زودی یک زن را به حیث عضو شورای عالی قضایی معرفی خواهد کرد.

واکنش طالبان

پوشیدن چادری، روپوشی که تمام صورت و بدن زنان را می پوشاند، در زمان رژیم طالبان بالای زنان و دختران اجباری بود. طالبان زنان و دختران نوجوانی را که چادری نمی پوشیدند، مجازات می کردند.

این گروه همچنان بر تمام فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان به شمول فراگیری درس و تحصیل، ممنوعیت اعمال کرده بود.

با آنکه اظهارات رولاغنی در باره چادری/نقاب به موضوع آزادی های مدنی زنان مسلمان ربط می گیرد، طالبان تا حال در این باره واکنشی نشان نداده اند.

به گفته آگاهان در افغانستان حجاب اسلامی یک موضوع حساسی است که پیامدهای شدید سیاسی را به بار آورده می تواند.

حدود نود سال پیش ملکه ثریا، همسر امان الله پادشاه سابق افغانستان، بدون نقاب در اجتماع ظاهر گردید و این کار، به باور برخی مؤرخین، تبلیغات سؤ بر ضد شاه اصلاحات طلب افغانستان را تشدید نمود.

XS
SM
MD
LG