لینک های دسترسی

Breaking News

پای رئیس جمهور غنی عملیات شد


ریاست جمهوری نگفته است که درمان آقای غنی در آلمان چقدر وقت خواهد گرفت.

ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه یی گفته است که عملیات پای چپ رئیس جمهور محمد اشرف غنی در آلمان موفقانه سپری شده است و حالت صحی وی خوب توصیف شده است.

ارگ روز یک شنبه ویدیوی بدون صدا را نشر کرد که آقای غنی را از بستر شفاخانه در آلمان، حین با مقام های ارشد حکومت از طریق کنفرانس ویدیویی نشان می داد.

آقای غنی چهار روز پیش در حالی برای درمان به آلمان سفر کرد که به گفتۀ داکتران افغان آسیب پای وی جدی نبوده و می شد که در داخل افغانستان نیز به سادگی درمان شود.

با اینحال، آقای غنی بر اساس مشورۀ داکتر معالج اش، برای درمان آسیب پای چپ اش به آلمان سفر کرد. ریاست جمهوری نگفته است که درمان آقای غنی در آلمان چقدر وقت خواهد گرفت.

سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفت که پای آقای غنی صدمۀ اندک دیده است که بسیار جدی نمی باشد. او گفت که رئیس جمهور با پای خود به میدان هوایی رفت.

آقای هاشمی افزود که داکتران افغان نیز تایید کرده بودند که تکلیف رئیس جمهور جدی نیست، اما گفتند که برای درمان بهتر می تواند به خارج سفر کند. او اضافه کرد که رئیس جمهور می خواست پیش از این برای درمان به خارج سفر کند، اما سفر روسیه و فرا رسیدن ماه رمضان آن را به تاخیر انداخت.

بر اساس گزارشها، رئیس جمهور غنی ماه گذشته در مراسم روز ملی المپیک که در ارگ برگزار شده بود با شماری از ورزشکاران به دوش پرداخت که در این جریان به زمین افتاد و پایش صدمه دید.

رئیس جمهور هم در مراسم عید و هم در شماری از رویدادهای پس از آن در حالیکه پایش بسته بود، حضور یافته بود.

جنرال عبدالرزاق سیاوش قوماندان صحیه وزارت دفاع ملی و متخصص اورتوپیدی به صدای امریکا گفت که شاید آقای غنی به مشورۀ داکتر شخصی اش برای درمان به آلمان سفر کرده باشد.

آقای سیاوش گفت که از آسیب پای رئیس جمهور با خبر است. او افزود که این تکلیف بسیار جدی و مایۀ نگرانی نیست.

از سوی دیگر، گل پاچا مجیدی عضو ولسی جرگۀ افغانستان می گوید که رئیس جمهور غنی بنا به دعوت آلمان برای درمان به آن کشور سفر کرده است.

آقای غنی در حالی برای درمان به آلمان سفر می کند که در این اواخر خود درمان رایگان بستگانش و حتا شخص خودش را در شفاخانۀ ریاست امنیت ملی ممنوع اعلام کرد.

رئیس جمهور غنی گفت "می خواهم که در بدل تداوی عمه ام در این شفاخانه با پرداخت مبلغ ۴۸۲.۶۱۵ افغانی که در تداوی وی به مصرف رسیده است به این شفاخانه تادیه نموده و آنرا به یک رسم مبدل سازم".

در مورد وضعیت صحی اشرف غنی ۶۶ ساله در گذشته نیز برخی نگرانی هایی وجود داشت، اما آقای غنی سال گذشته در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با صدای امریکا گفت که از صحت کامل برخوردار بوده و روزانه ۱۸ ساعت کار می کند.

XS
SM
MD
LG