لینک های دسترسی

Breaking News

محل برگزاری مذاکرات صلح تعیین شده است - کرزی


حکمت خلیل کرزی می گوید که حکومت سرگرم گزینش نمایندگان برای مذاکرات صلح است

معین سیاسی وزارت امور خارجۀ افغانستان می گوید که محل گفتگو های صلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان مشخص شده است، اما او از این محل نام نبرد.

حکمت خلیل کرزی گفت که حکومت هم اکنون سرگرم گزینش نمایندگان مذاکره کننده برای گفتگو های صلح با طالبان است و به زودی نمایندگان حکومت و طالبان مذاکرات رودررو را آغاز خواهند کرد.

آقای کرزی گفت که حکومت افغانستان با کشور های همسایه و منطقه سرگرم گفتگو است تا به جنگ در این کشور نقطۀ پایان گذاشته شود. او افزود که در این زمینه موفقیت هایی به دست آمده است.

آقای کرزی در نشستی که از سوی مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه و انستیتیوت روابط بین المللی چین برگزار شده بود، از چین خواست که با استفاده از نفوذ خود بر پاکستان آن کشور را به "تلاش مخلصانه" در راستای تامین صلح در افغانستان ترغیب کند.

معین سیاسی وزارت امور خارجه گفت که ناامنی در افغانستان به زیان چین نیز است. او افزود که گروه طالبان، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ازبکستان و داعش گروه هایی اند که افغانستان و چین را تهدید می کنند.

آقای کرزی ضمن تاکید بر مبارزۀ مشترک بر ضد این تهدیدات، خواستار همکاری نزدیک بیجینگ با کابل شد و به گونۀ مشخص از تشریک معلومات استخباراتی میان دو کشور یادآوری کرد.

حکمت خلیل کرزی گفت که سیاست افغانستان در قبال چین تغییر ناپذیر است. او با اشاره به منازعات ارضی چین و تایوان و استقلال طلبی تبتی ها گفت که افغانستان از تمامیت ارضی چین حمایت می کند.

جی ژی رئیس انستیتیوت روابط بین المللی چین گفت که هدف سفرش به افغانستان دیدار و گفتگو با مقام ها و کارشناسان افغان در مورد وضعیت در افغانستان است. او افزود که پس از جمع آوری، این معلومات را با حکومت چین در میان خواهد گذاشت.

پس از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، نقش چین در این کشور به ویژه وساطت برای مذاکرات صلح برجسته شده است. محمد اشرف غنی نیز در نخستین سفر کاری به صفت رئیس جمهور افغانستان، به چین سفر کرد و بر همکاری بیشتر دو کشور تاکید کرد.

XS
SM
MD
LG