لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان در سه کشور سفارت خود را بسته می کند


وزیر خارجه گفته است که رئیس جمهور با این تصمیم موافقت دارد

وزیر امور خارجه افغانستان گفته است که قرار است کمیسیون مشترک هئیت امریکا و افغانستان طی صد روز آینده کارش را بخاطر پی گیری مفاد سند همکاری های ستراتیژیک و قرارداد امنیتی میان دو کشور آغاز کند.

صلاح الدین ربانی گفت که تیم کاری را بخاطر از سر گیری کارهای کمیسیون هئیت مشترک امریکا و افغانستان که هدف از آن پی گیری مفاد سند استراتیژیک میان امریکا و افغانستان است تشکیل داده اند.

صلاح الدین ربانی که برنامه های صد روز آینده اش را تشریح میکرد گفت این کمیسیون در جریان صد روز آینده پس از سفر وزیر خارجه امریکا به کابل کارش را آغاز خواهد کرد. وزیر خارجه میگوید کار های مقدماتی در این زمینه به خوبی به پیش رفته است.

" بعد از تکمیل آماده گی ها بعد از سفر وزیر خارجه امریکا به کابل کمیسیون مشترک کارش را برای پی گیری مفاد سند همکاری های استراتیژیک میان افغانستان و امریکا، قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا و همچنان تعهدات تازه که دو جانب در سفر اخیر رئیس جمهور کشور به واشنگتن صورت گرفته است آغاز میکند"

ریاست هئیت این کمیسیون مشترک را وزرای خارجه امریکا و افغانستان به عهده دارند.

سند همکاری های استراتیژیک میان کابل و واشنگتن در ماه می سال ۲۰۱۲ میلادی توسط حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا امضا شد.

ولی قرارداد همکاری های امنیتی که شامل بخشی از سند همکاری های استراتیژک میان واشنگتن و کابل است با وجود بحث های زیاد در حکومت حامد کرزی امضا نشد.

اما این قرارداد در دومین روز ایجاد حکومت وحدت به تاریخ ۳۰ ماه سپتامبر سال ۲۰۱۴ توسط محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در حکومت وحدت ملی و جیمز کننگهم سفیر امریکا در کابل امضا شد.

وزیر خارجه میگوید بخاطر آغاز کار این کمیسیون تیم کاری را نیز زیر نظر معین سیاسی وزارت خارجه تشکیل داده اند.

او میگوید این تیم ها در سه بخش عمده کار را آغاز کرده اند.

" مفاد سند همکاری های راهبردی و همچنان قرارداد همکاری های امنیتی به سه بخش تقسیم شده که در گروه اول مسوولیت بخش دیموکراسی و دولت داری خوب را وزارت امور خارجه به دوش دارد، در گروه دوم پیگری امور امنیتی و دفاعی است که زیر نظر وزارت دفاع ملی صورت میگیرد"

اقای ربانی همچنان میگوید افغانستان تا کنون با ۱۲ کشور موافقتنامه و سند راهبردی امضا کرده است و گفت پیگری از چگونگی تطبیق مفاد این موافقتنامه ها نیز در صد روز آینده کار وی شامل است.

وزیر خارجه در این نشست همچنان از بستن سه سفارت خانه و یک نمایندگی و تقلیل یک سفارت به نمایندگی خبر داد.

اقای ربانی میگوید برای صرفه جوی در هزینه پس از صحبت با رئیس جمهور تصمیم گرفته است که سفارت های افغانستان در برازیل، افریقای جنوبی و هنگری را بسته کند و گفت قرار است مسوولیت نماینده گی افغنستان در مقر یونسکو در پاریس را نیز به سفارت افغاتنستان در فرانسه بسپارند و گفت در آینده سفیر افغانستان در فرانسه نماینده این کشور در یونسکو نیز خواهد بود.

وی گفت سفارت افغانستان در بلغاریا نیز به سطح نماینده گی سیاسی تنزیل خواهد یافت.

اما اقای ربانی میگوید کار های مقدماتی برای گشودن نمایندگی افغانستان در بنکاک تایلند آغازشده است.

صلاح الدین ربانی میگوید نمایندگی این کشور در بنکاک را به منظور پیگری کارهای اجتماعی و اقتصادی، در کمیسیون اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا پاسفیک که افغانستان نیز عضویت آن را دارد و مقر آن در تایلند است می گشایند.

وزیر خارجه همچنان میگوید متن موافقتنامه برای بازگشایی نمایندگی سیاسی و قنسلی افغانستان در یونان را آماده کرده اند و قرار است بزودترین فرست این نمایندگی را بگشاند و گفت کار برای گشودن قنسلگری افغانستان در کلکته هند نیز جریان دارد و در خلال صدر روز آینده کار های مقدماتی آن نیز نهایی خواهد شد.

XS
SM
MD
LG