لینک های دسترسی

Breaking News

تاکید کرزی بر حضور ستراتیژیک خارجی ها در افغانستان


با خروج نیرو های بین المللی در سال ۲۰۱۴ سیاست خارجی افغانستان تغییر می کند، اما روابط سیاسی افغانستان با تمام کشور های جهان گسترش خواهد یافت.

وزارت امور خارجه افغانستان روز شنبه سیمینار پنج روزۀ ملی دپلومات ها، قنسل ها و نمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون از کشور را برگزار کرد که در این سیمینار پیش نویس خطوط اساسی سیاست افغانستان نیز تهیه می شود.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در محفل افتتاحیۀ این سیمینار گفت که با خروج نیرو های بین المللی در سال ۲۰۱۴ سیاست خارجی افغانستان تغییر می کند، اما روابط سیاسی آن کشور با تمام کشور های جهان گسترش خواهد یافت.

آقای کرزی ضمن تقاضا برای خروج سریعتر نیرو های خارجی از افغانستان، خواستار آن شد تا جامعۀ جهانی پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان "حضور عمیق ستراتیژیک داشته باشند، نه حضور تکتیکی و جنگی".

رئیس جمهور افغانستان گفت که در حال حاضر افغانستان با تمام کشور های جهان روابط قوی دپلوماتیک دارد. او با اشاره به روابط کشیده میان ایالات متحده و ایران از توانمندی افغانستان به برقراری روابط خوب با هر دوی این کشور ها مثال آورد. آقای کرزی تاکید کرد که افغانستان به هر قیمتی که باشد روابط خود را با همسایگان خود حفظ خواهد کرد.

تفاوت دیدگاه ها

اما رییس جمهور افغانستان گفت که در چگونگی روابط افغانستان با شماری از کشور ها تفاوت هایی وجود داشته است. او افزود که روابط افغانستان در ده سال گذشته با نیرو های خارجی توأم با مشکلاتی بوده است که از تفاوت طرز دید افغانستان و دیدگاه جهانیان در مبارزه با دهشت افگنی ناشی می شود.

آقای کرزی افزود که افغانستان در مذاکرات پیرامون موافقتنامه امنیتی دو جانبه در موقف خوبی قرار دارد. او همچنان با اشارۀ تلویحی به ایران و پاکستان افزود که روابط افغانستان با ایالات متحده و هند به مفهوم محدودیت روابط آن کشور با سایر کشور ها به ویژه همسایگان افغانستان نمی باشد.

رئیس جمهور کرزی خطاب به دپلومات های افغان گفت که وظیفه سفارت خانه های افغانستان در خارج از کشور، تنها نمایندگی از حکومت نبوده بلکه باید از تمام مردم افغانستان به شمول مخالفین حکومت نیز نمایندگی کنند.

سیمینار پنج روزه دپلومات های افغانستان در حالی برگزار می شود که افغانستان با ۷۰ کشور جهان روابط دپلماتیک دارد.
XS
SM
MD
LG