لینک های دسترسی

Breaking News

چرا افغان های مهاجر از ایران اخراج میشوند


افغان های که از ایران اخراج میشوند، به مشکل میتوانند محل اقامت ، زندگی و آیندۀ خود را سرو سامان دهند و مشخص سازند.

درهرماه ، حدود بیست و پنج هزار افغان مهاجر از ایران اخراج و به کشور شان برگردانده میشوند و عودت کنندگان به افغانستان با مشکلات گونگون روبرو هستند.

یکی از جمله افغان های که از ایران اخراج و از خانواده اش جدا شده است ، تاجی گل حیدری است که از آنچه برایش اتفاق خواهد افتاد در هراس است.

حیدری بیست و شش ساله ، افغانستان را زمانی ترک کرده بود که نه سال داشت وهنگامیکه ویزای اقامت اودر ایران تمام شد، برای تمدید ویزای خود مراجعه کرد.

تاجی گل پس ازآن که جریمه سنگینی پرداخت، درعوض به عنوان یک مهاجرغیرقانونی دریک مرکز حمل و نقل با صدها افغان دیگر که دستگیر شده اند، زندانی شد تا به کشورش بازگردانیده شود.

درحالیکه تاجی گل با فرزند سومش بارداراست ، دو فرزند خورد سال و همسرش در ایران مانده اند و به گفته وی تلاش های شوهرش برای نگهداشتن او در ایران سودی نبخشید.

افغانها از ایران به اسلام قلعه، معبری در مرزمیان ولایت هرات افغانستان با استان خراسان ایران و در یکصد و پانزده کیلومتری غرب ولایت هرات ، بازگردانده میشوند.

ایران اقامتگاه حدود هشتصد هزار پناهنده به ثبت رسیده از افغانستان است که درجمع ملیون ها تن اند که از کشورشان در زمان اشغال شوروی سابق در سال ۱۹۷۹ فرار کرده اند.

جنگ داخلی متعاقب اشغال شوروی سابق و به دنبال آن رژیم طالبان از ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۱ بدبختی بیشتری را برای مردم در افغانستان ارمغان آورد.

امکانات اندک سازمان بین المللی مهاجرین

بر مبنای تخمین سازمان بین المللی مهاجرین ، تا ده درصد عودت کنندگان از ایران افراد زیرسن قانونی و آسیب پذیراند که شامل دختران و پسران بین سنین سیزده و هفده سال میباشند و به آسانی می توانند طعمۀ قاچاقچیان شوند و همچنین این ها شامل افراد معیوب ، زنان و مادران مجرد اند که به تنهایی سفر کرده اند.

متیو گراندن عضو ادارۀ سازمان بین المللی مهاجرین گفت که نیاز ها برای تمرکز و همآهنگ ساختن کمک های جامعه بشری و حکومات در افغانستان ، پاکستان و ایران و سایر کشورهای همسایه روی رسیدگی به نیازمندی افغان های که در حال سفر در ماورای این مرزها می باشند، وجود دارد.

لکن سازمان بین المللی مهاجرین میگوید که امکانات رسیدگی به همه کسانی که نیاز به کمک دارند نه برای سازمان بین المللی مهاجرین و نه برای مقامات افغان میسراست و میگویند آنها ظرفیت رسیدگی به همه مهاجرین را ندارند ، لکن به آسیب پذیر ترین این افراد مساعدت میکنند.

به گفته سازمان مذکور مهاجرین حدود بیست الی بیست وپنج هزارمهاجر اخراج و به کشورشان فرستاده میشوند ، ولی حدود سی هزار تن مجددا باز میگردند و حداقل ده الی بیست فیصد از انها به یک نوع کمک نیاز دارند.

XS
SM
MD
LG