لینک های دسترسی

Breaking News

مناصفۀ نفوس افغانستان به خدمات پرستاری دسترسی ندارد


وزارت صحت افغانستان در روز بین المللی نرسنگ اعلان کرد که ۵۰۵۰۰ تن پرستار در آن کشور فعالیت می کند، اما به همان اندازه نرس دیگر ضرورت می باشد.

حکومت افغانستان در روز بین المللی پرستاری اعلان کرد که مناصفۀ نفوس آن کشور به خدمات پرستاری (نرسنگ) دسترسی ندارد.

وزارت صحت عامۀ افغانستان می گوید که همین اکنون ۵۰۵۰۰ پرستار در افغانستان کار می کند، اما این تعداد برای نیازمندی های افغان ها کفایت نمی کند.

دوکتر ناجیه طارق، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه امروز در مراسمی به مناسبت تجلیل از روز جهانی نرسنگ گفت "بدون در نظر داشت موضوع جنسیت، در حال حاضر صرف نیم نیاز کشور را مرفوع می سازد، اگر ما جنس را در نظر بگیریم به یقین که این نیاز از سرحد هشتاد در صد خواهد بود."

وزارت صحت عامه می گوید بخاطر تکمیل کردن کمبود پرستار ها، به ویژه نرس های مسکلی برنامه های مختلف را روی دست دارند.

تمرکز بر آموزش پرستار ها

برنامه آموزش نرس ها در سطح جامعه از جمله یکی از ابتکارات وزارت صحت عامه بوده که تلاش می شود از این طریق شمار پرستار های مسلکی در سطح قریه ها و مناطق دوردست افزایش یابد.

وزارت صحت عامه همچنان می گوید آموزش نرس ها تا سطح دیپلوم و لیسانس در برنامه های این اداره شامل است.

وزارت صحت عامه افغانستان شعبه نرسنگ و قابلگی را از سال ۱۳۸۴به این طرف در مرکز و ولایات تاسیس کرد و در سال ۱۳۸۶ انجمن مسلکی نرس ها را به کمک اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا در کابل تاسیس کرد.

وزارت صحت عامه می گوید که موجودیت نرس های مسلکی در عرصه خدمات بهتر صحی و تطبیق درست برنامه ها نقش قابل ملاحظه دارد و این وزارت برای تربیه نرس های مسلکی ادامه خواهد داد.

وزارت صحت عامه همچنان از گروه های مخالف دولت به شمول طالبان میخواهد که در تامین امنیت تیم های صحی که به منظور تطبیق واکسین پولیو به مناطق مختلف اعزام می شوند همکاری کنند.

طالبان و واکسین پولیو

داکتر سید حافظ قمرالدین رئیس عمومی طب معالجه یی همچنان از اعلامیه اخیر طالبان که گفته اند تیم های واکسین ناسیون را هدف قرار نمی دهند استقبال کرده گفت "خواست من از همه گروه ها این است بر علاوه این که ممانعت نکنند بلکه در تقویت امنیت بکوشند تا این که اولاد شان و فرزندان آینده این کشور از این مرض کشنده نجات بیابند."

طالبان روز گذشته با نشر اعلامیه گفته اند با کارمندان وزارت صحت عامه و تیم های که واکسین پولیو را تطبیق میکنند ضرر نمی رسانند اما آنان شرایطی را نیز به این مظور پشنهاد کرده اند.

به اساس این اعلامیه طالبان از وزارت صحت عامه خواسته اند که خارجی ها را به منظور تطبیق واکسین به منطقه اعزام نکند، برای تطبیق واکسین پولیو مردم منطقه را استخدام کنند و همچنان به رسوم و عنعنات مردم احترام بگذارند.

به اساس گزارش ها افغانستان از جمله سه کشوری است که ویروس پولو یا مرض فلج اطفال در آن شیوع داد اما این کشور در بخش صحت طفل و مادر پیشرفت های قابل ملاحظه داشته است.

به اساس گزارش سال ۲۰۱۳ نهاد حمایه اطفال، افغانستان از لحاظ وضعیت صحی ماداران واطفال در جهان در رده ۱۴۵ قرار دارد.
XS
SM
MD
LG