لینک های دسترسی

مظاهرات به طرفداری از دوستم در جوزجان


شماری از اعضای حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان روز چهارشنبه در شهر شبرغان – مرکز ولایت جوزجان – در مخالفت با محمد عالم ساعی والی آن ولایت دست به مظاهره زده خواهان برطرفی او شدند.

این راه پیمایی ها که با شعار های زنده باد دوستم همراه بود، بعداز آن اوج گرفت که روز گذشته در اثر حمله افراد وابسته به جنرال دوستم برمنزل محمد عالم ساعی والی آن ولایت، درگیری میان دو جناح صورت گرفت.

کینجه کارگر ریس شورای ولایتی حزب جنبش ملی افغانستان، برخورد مسلحانۀ عالم ساعی والی آن ولایت در برابر جنرال دوستم را تقبیح و از مقامات بلند پایه دولت خواهان برطرفی والی شدند.

کارگر والی جوزجان را به خیانت، عدم توجه به عدالت و حقوق حقۀ مردم جوزجان متهم کرد.

تقاضای عدم حمایت از حکومت

اما محمد عالم ساعی - که خود معاون روابط بین المللی جنبش ملی نیز می باشد - برکناری خود را از صلاحیت دولت افغانستان دانسته می گوید که اضافه از یک هزار نفر نمی تواند ممثل اراده بیش از 500 هزار شهروند ساکن در آن ولایت باشد.

ساعی می گوید که اشتراکنندگان مظاهرات امروزی در شهر شبرغان برمبنای خواست و اراده خود شان شرکت نکرده بودند.

با این حال مظاهره کنندگان با خوانش قطعنامه ای سه ماده یی از دولت افغانستان خواستار محاکمه محمد عالم ساعی والی ولایت جوزجان شده گفتند که در صورت عدم تحقق خواست های شان، مظاهرات گسترده تری را سازمان دهی خواهند کرد.

کشمکش ها در ولایت جوزجان بعد از آن به وخامت گرایید که به گفته والی جوزجان، جنرال عبدالرشید دوستم رهبرحزب جنبش از وی خواسته بود تا از دولت مرکزی حمایت نکند.

اما سخنگوی جنرال عبدالرشید دوستم این گفته های والی ولایت جوزجان را رد کرده گفته است که جنرال دوستم به قصد مشوره وارد خانه والی شده بود.

پیش ازین نیز والی جوزجان نگرانی اش را از مسلح سازی افراد از سوی جنرال دوستم اظهار داشته بود.
XS
SM
MD
LG