لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای معلولین از برگزار کنندگان انتخابات افغانستان


معلولین در افغانستان با برپایی برنامۀ داد خواهی هفتۀ گذشته در کمیسیون انتخابات، خواستار فراهم نمودن تسهیلات برای رای دهی معلولین و شفافیت برنامه های کاندیدای ریاست جمهوری در مورد آنان گردیدند.

این برنامه که به هدف برآورده ساختن تقاضاهای معلولین درانتخابات ریاست جمهوری هفته آینده به کمک کمیتۀ سویدن برای توان بخشی آنها براه انداخته شده بود، تقاضای معلولین را در محضر رسانه ها به سمع کمیسیون انتخاب رسانید.

ذکر الله یک تن از معلولین اشتراک کننده در این برنامه می گوید "از کاندیدای ریاست جمهوری خواهش کردم شامل برنامه های بازتوانی، توانمندی، حرفه، کاریابی، کاریاری وسواد برای شان مهیا شود."

او که ریاست انجمن معلولین در ولایت جوزجان را به عهده دارد می گوید "از دفتر انتخابات خواهش کرده بودیم که تمام برنامه هایی را که دارد آن را از طریق تبلیغات خود به اذهان مردم برساند."

ذکرالله افزود که معلولین از رسانه می خواهند تا پیام های صوتی وتصویری آنها را نشرکنند و از کاندیدان ریاست جمهوری اکیداً تقاضا می کنند تا در مشی شان برنامه های را برای معلولین شامل سازند.

عبدالرحیم صفا از انجمن نابینایان ولایت بلخ ازمقام های انتخاباتی خواست که ورقه های رای به خط نوشتار ویژه نابینایان (بریل) چاپ کنند.

نجیب الله یزدان پناه مسئول بخش برنامۀ توان بخشی معلولین درحوزۀ شمال می گوید "درساحاتی که ما کار می کنیم، ما ماهانه بین سه هزار معلم در ولایت بلخ جوزجان خدمات را از ما می گیرند."

آقای یزدان پناه می افزاید که "آن معلولین شامل نابینایان، ناشنوایان، نارسا، مشکل حرکتی است، مشکل تکلم است، نارسایی هوش است که آنان نه تنها معلولین جنگی است بلکه معلولین مادرزاد و طبیعی می باشد."

مسئول بخش برنامۀ توان بخشی معلولین درحوزۀ شمال می گوید کمیته سویدن با سیزده انجمن معلولین در سطح افغانستان همکاری کرده، آنها را آماده ساخت تا نشستی را در کمسیون انتخابات دایر کنند و خواست های شان را در کمسیون انتخابات و رسانه ها مطرح سازند.
XS
SM
MD
LG