لینک های دسترسی

فراگیری روشهای نوین دپلوماتیک در برنامه آموزشی


سه دپلمات افغان شرکت کننده در برنامه آموزشی دپلمات های جوان در واشنگتن دی سی - عکس در دفتر مرکزی صدای امریکا
رقابت چین و ایالات متحده در صحنه سیاست بین المللی همواره مورد بحث بوده است. اما این دو کشور رقیب، در برخی کشور های دیگر در جستجوی منافع مشترک می باشند.

برنامه آموزشی مشترک چین و ایالات متحده برای دیپلومات های جوان افغان را می توان یکی از نمونه های همکاری آن دو کشور در افغانستان خواند.

در دومین دور این برنامه آموزشی که با اشتراک ۱۵ دیپلومات جوان افغان به شمول سه دپلومات زن، در شهر واشنگتن دی سی برگزار برگزار شده بود، اشتراک کنندگان روش های نوین دیپلوماتیک به ویژه دیپلوماسی عامه را آموختند.

عبدالمتین رحمانی یکتن از دیپلومات های جوان افغان در صحبت با صدای امریکا گفت که یکی از ویژه گی های این برنامه، کار های عملی و یا تمثیل روش های دیپلوماسی بود که بیشتر در آموزش دیپلوماسی عامه برای دیپلومات های افغان کمک کرد.

رحمانی می گوید: "ما موضوعات حاد افغانستان چون انتخابات، انتقال قدرت سیاسی، خروج نیروی های خارجی در سال ۲۰۱۴ و آوردن صلح در افغانستان را به بحث گرفته و جنبه های عملی آن را از نگاه دیپلوماسی بررسی کردیم."

قرار است این دیپلومات های افغان برای فراگیری سایر روش های دیپلوماسی در بخش دوم این برنامه به چین سفر نمایند.

حامد خراسانی دیپلومات دیگر افغان می گوید که کشورش با تنظیم درست سیاست خارجی اش می تواند با چین و ایالات متحده همزمان روابط نیک و دوستانه داشته و ازین روابط به سود خود استفاده کند.

خراسانی می گوید:
"ما با ایالات متحده امریکا که پس از سال ۲۰۰۱ یکی از حامیان قوی افغانستان بوده، روابط دوستانه خوب داریم. ما با کشور چین نیز که یکی از همسایه ها و یکی از قدرت های اقتصادی منطقه است، روابط دوستانه داریم."

این دپلمات افغان می گوید "ما می خواهیم از تجارب دیموکراسی ایالات متحده به عنوان یکی از کشور های پیشگام دیموکراسی در جهان بیاموزیم و همزمان می خواهیم با یک قدرت اقتصادی بزرگ چون چین همکاری داشته و در رشد اقتصادی کشور خود از آن سود ببریم."

نقش دپلماسی در سیاست خارجی

دیپلومات های افغان شرکت کننده در این رویداد، دیپلوماسی را یکی از ابزار مهم و بنیادی سیاست خارجی خوانده می گویند که نقش دیپلوماسی در روابط بین المللی در جهان امروز که در آن کشور ها شاهد عدم توازن توانایی اقتصادی و نظامی می باشند، هنوز هم برجسته است.

فرحت حسن زوی، دیپلومات دیگر افغان از نقش دیپلوماسی در بحران سوریه یاد آوری کرد.

حسن زوی می گوید: "دیپلوماسی سبب شد تا امروز ایالات متحده به سوریه حمله نکند. دیپلوماسی سبب شد تا ایالات متحده سوریه و کشور های حامی سوری را متقاعد کند که در سوریه نقض حقوق بشر و مقررات بین المللی با استفاده از اسلحه کیمیایی صورت می گیرد."

خانم فرحت همچنین رسیدن سال ۲۰۱۴ را یک فرصت برای افغانستان خوانده گفت که می خواهد دوباره به افغانستان برگشته و آموخته هایش را با همکاران اش در وزارت خارجۀ افغانستان شریک سازد.

ارایه معلومات در مورد سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان، روابط ایالات متحده و چین و روند سیاست گذاری خارجی ایالات متحده بخش ازین برنامه آموزشی برای دیپلومات های افغان در واشنگتن دی سی بود.
XS
SM
MD
LG