لینک های دسترسی

استعفای سیاف از ولسی جرگه برای نامزدی در انتخابات


عبدالرب رسول سیاف، عضو ولسی جرگه و یکی از رهبران جهادی افغانستان امروز رسماً از ولسی جرگه استعفا داد. او می گوید که برای شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری خود را نامزد می کند.

آقای سیاف این مطلب را در اجلاس عمومی ولسی جرگه ابراز کرد و گفت می خواهد از این طریق به مردم خدمت کند. آقای سیاف گفت اسماعیل خان، وزیر آب و برق کشور و یکی از چهره های جهادی را به عنوان معاون اول خود تعیین کرده است و عنقریب معاون دوم خود را نیز معرفی خواهد کرد.

چهار روز دیگر تا پایان ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است اما آقای سیاف مشخص نکرد که چه زمانی خود را رسماً نامزد انتخابات می کند.

از سوی دیگر، گفته شده است که عبدالرحیم وردک مشاور ارشد ریاست جمهوری و وزیر دفاع قبلی امروز از سمت اش استعفا داده است.

اما رفیع فردوس، سخنگوی اداره امور استعفای آقای وردک را نه تایید و نه هم رد کرد.

به نظر می رسد آقای وردک به عنوان معاون یکی از کاندیدان ریاست جمهوری ثبت نام کند اما این موضوع تا هنوز روشن نشده است.

همچنان گزارشی های وجود دارد که گل آغا شیرزوی، والی ننگرهار نیز بخاطر شرکت در رقابت های انتخاباتی از وظیفه اش استعفا داده است.

در همین حال، مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات می گویند بخاطر فرصت کمی که برای پروسه ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است، روز پنج شنبه بصورت کامل و روز جمعه تا نیمه روز روند ثبت نام نامزدان را ادامه خواهد داد.

ضیاء الحق امر خیل رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد گفت:
" روز پنج شنبه مکمل هم دفتاتر ولایتی و هم دفتر مرکزی باز است، به روز جمعه هم تا یک بجه(ساعت یک) هم دفاتر ولایتی و هم دفتر مرکزی باز است، برای برادران و خواهرانی که میخواهند خود را نامزد کنند کمیسیون این سهولت را در نظر گرفته است، امان بعد از عصر روز یک شنبه که چهاردهم میزان می شود این پروسه قابل تمدید نمی باشد."

از سوی دیگر، مسوولین کمیسیون شکایات انتخاباتی می گویند آماده گی دارند که با ختم پروسه ثبت نام به شکایایت های انتخاباتی رسیده گی کنند.

رسیده گی به شکایات نتخاباتی

نادر فهیمی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، در نخستین کنفرانس خبری این کمیسیون گفت با این که تا هنوز دفتار کمیسیون شکایات انتخاباتی بخاطر ثبت شکایات در ولایات گشایش نیافته است

فهیمی گفت اما به اساس تفاهمی که با کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته مردم می توانند شکایات خود در مورد کاندیدان و پروسه انتخابات را از طریق دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ثبت و راجستر کنند.

آقای فهیمی افزود: "به اساس تفاهم نامه که با کمیسیون مستقل انتخابات به امضا رساندیم چون کمیسیون شکایات دیر به کار آغاز کرد ما به اساس این تفاهم نامه در ولایات شکایاتی را که نسبت به کاندید های شوراهای ولایتی هست را از طریق کمیسیون مستقل انتخابات دریافت می کنیم"

اما آقای فهیمی گفت در کابل مردم میتوانند شکایات خود را مستقیم در دفتر شکایات کمیسیون شکایات انتخاباتی درج کنند.

روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی عصر روز یک شنبه برابر با ۱۴ ماه میزان تکمیل می شود.

اما به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون دو تن خود را برای شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند.

به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات همچنان در سراسر افغانستان ۱۱۹۷ تن خود را به شوراهای ولایتی نامزد کرده اند که ۱۲۱ تن شان زنان هستند.

به اساس ملعومات کمیسیون مستقل انتخابات همچنان یک ملیون هشتصدهزار تن تا کنون کارت های رای دهی را اخذ کرده اند که ۳۰ در صد آن را زنان تشکیل داده است.
به اساس معلومات این کمیسیون در ولایات نورستان و پکتیکا تا هنوز هیچ زنی برای شورهای ولایتی ثبت نام نکرده است.

کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای مردم نورستان این سهولت هم فراهم شده است که میتوانند از طریق دفتر ولایتی و یا هم از طریق دفتر مرکزی در کابل برای شوراهای ولایتی ثبت نام کنند.
XS
SM
MD
LG