لینک های دسترسی

Breaking News

رقابت های انتخاباتی افغانستان یکشنبه آغاز می شود


مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان یکشنبه، سیزدهم ماه دلو، آغاز می شود. پوسترها چاپ شده است. گردهمایی ها سازمان دهی شده و مناظره های تلویزیونی از قبل طرح شده است.

رقابت میان یازده کاندید برای جانشینی حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان و سرپرستی فصل نهایی ماموریت جنگی نیروهای تحت رهبری ناتو در آن کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.

انتخابات شانزدهم ماه حمل سال آینده زمانی اساسی در تاریخ افغانستان است، که پیامد آن به مثابۀ سازنده یا ویران کنندۀ آیندۀ آن کشور دیده می شود.

این انتخابات همچنین در سطح تعامل کشورهای خارجی در افغانستان بعد از ۱۳ سال جنگ، نیز مهم است.

میلیاردها دالر پول کمک، بستگی به برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه دارد - این اولین رای گیری مستقلی خواهد بود که توسط افغان ها بدون همکاری مستقیم خارجی انجام می شود.

در میان موجی از خشونت طالبان قبل از خروج سربازان ناتو درختم سال روان میلادی، این انتخابات همچنین آزمایش مهمی خواهد مبنی براینکه آیا افغانستان می تواند انتقال با ثبات را تضمین کند.

غرب این رای گیری را به حیث شیوه های سنجش موفقیت مساعی شان در تقویت دموکراسی و امنیت قوی طی ۱۲ سال گذشته خواهند دید.

مقام های غربی اظهار امیدواری کرده اند که انتخابات بااعتبار، حکومت تازه منتخب افغان را انتخاب خواهد کرد.

گزارش: خبرگزاری اسوشتدپرس
ترجمه: محمد احمدی
XS
SM
MD
LG