لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز ثبت نام برای توزیع تذکره برقی در افغانستان


امیرزی سنگین، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان
مقامات وزارت های داخله و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان می گویند که به دستور شورای امنیت ملی افغانستان قرار است روند ثبت نام برای توزیع تذکره الکترونیکی تا چند روز آینده آغاز شود.

امیرزی سنگین، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مراسمی به مناسبت تجلیل از روز جهانی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت که سیستم پیشرفته، مصوون و مطمین ایجاد شده است و همه آمادگی های لازم برای این پروژه گرفته شده است.

تلاش ها برای توزیع تذکره برقی اندکی بیشتر از سه سال پیش آغاز شد، اما بنابر دلایلی وزارت های داخله و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نتوانستند که روند عملی توزیع تذکره برقی را آغاز کند.

مشکل اساسی در این روند ذکر ملیت و دین در تذکره های جدید بود که چندین بار در شورای ملی افغانستان سر و صدا برپا کرد. اما مقام های مسوول حکومتی می گویند که اکنون این مشکلات مرفوع شده است.

همایون محتاط، رئیس عمومی توزیع تذکره های برقی گفت که بر اساس فیصلۀ شورای ملی و ادارات مسوول حکومت، در تذکره های جدید قوم ذکر نخواهد شد اما دین هر شهروند درج این سند خواهد بود.

آقای محتاط ابراز آرزومندی کرد که تا ۱۶ ماه آینده شهروندان افغان با داشتن تذکرۀ برقی در پروسۀ انتخابات پارلمانی شرکت کنند.

سرمایه گذاری هنگفت

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همچنان گفت که در ده سال گذشته بخش مخابرات در افغانستان شاهد سرمایه گذاری چشمگیری بوده است و اکنون این سرمایه گذاری به دو میلیارد و دو صد میلیون دالر می رسد.

به گفته وزیر مخابرات در ده سال گذشته عایدی که از بخش مخابرات به خزانه دولت سرازیر شده است به یک ملیارد و سیصد و سی و چهار میلیون دالر می رسد. او افزود که تنها در سه سال اخیر عاید بخش مخابرات ۶۵۰ میلیون دالر و در سال گذشته ۲۳۵ میلیون دالر بود.

بر اساس معلومات وزارت مخابرات در حال حاضر اکثریت مردم افغانستان به خدمات موبایل دسترسی دارند و حدود پنجاه در صد کشور تحت پوشش خدمات 3G قرار دارد و قرار است خدمات 4G نیز به زودی عرضه شود.

با اینکه مردم افغانستان از گسترش خدمات مخابراتی و انترنتی در آن کشور استقبال می کنند، اما همواره از کیفیت پایین و نرخ بلند این خدمات در مقایسه با کشور های همسایه شکایت دارند.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که حکومت افغانستان در تعیین نرخ خدمات انترنتی و مخابراتی نقش ندارد و نرخ این خدمات بر اساس رقابت بازار آزاد تعیین می شود.

آقای سنگین همچنان از وصل شدن شبکه های تلویزیونی افغانستان به شبکه دیجیتل خبر داد و گفت که قرار است نشرات دیجیتلی این تلویزیون ها تا دو ماه دیگر در کابل آغاز شود.

هم اکنون ۸۹ تلویزیون در سراسر افغانستان نشرات دارد که در این میان ۵۴ شبکه تنها در کابل فعالیت دارد.

نا امنی مشکل اساسی در کار گسترش خدمات مخابراتی و انترنتی در افغانستان خوانده شده است. هم اکنون حدود سه میلیون نفر در بخش های مختلف و عمدتاً نا امن افغانستان از دسترسی به این خدمات محروم اند.
XS
SM
MD
LG