لینک های دسترسی

Breaking News

توزیع کارت شناسایی برقی برای استفاده در انتخابات


رفیع فردوس، سخنگوی ادارۀ امور
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که قرار است در ماه ثور سال آینده توزیع کارت های رای دهی به افراد واجد شرایط آغاز شود.

در همین حال حکومت افغانستان از این کمیسیون خواسته است تا به عوض توزیع کارت به مردم ، از کارت شناسایی برقی در انتخابات استفاده کند. به گفتۀ مقام ها قرار است روند توزیع این کارت ها به زودی آغاز شود.

رفیع فردوس، سخنگوی اداره امور به رادیو آشنا گفت که طرح های ارایه شدۀ وزارت های داخله و مخابرات به شورای وزیران و ریاست جمهوری نشان می دهد که در مدت نه چندان دور تمام شهروندان افغانستان می توانند از کارت های شناسایی برقی استفاده کنند.

در این حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که در نظر است تا روند توزیع کارت های رای دهی به افراد واجد شرایط در ماه ثور آغاز شود.

ضیا الحق عمرخیل، رئیس دارالنشای کمیسیون مستقل انتخابات به صدای امریکا گفت که در این مرحله کارت رای دهی به کسانی توزیع می شود که به سن قانونی رسیده باشند، از مهاجرت برگشته باشند و یا در گذشته کارت رای دهی اخذ نکرده باشند.

مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از این طرح حکومت که گفته است به عوض توزیع کارت رای دهی به مردم از کارت شناسایی برقی کار گرفته شود، استقبال می کنند اما اطمینان ندارند که این طرح در انتخابات سال ۱۳۹۳ عملی گردد.

رئیس دارالنشای کمیسیون مستقل انتخابات می گوید در صورتیکه وزارت های مخابرات و داخله بتوانند به مردم تا زمان برگزاری انتخابات سال ۱۳۹۳ تذکره های برقی توزیع کنند، کمیسیون مستقل انتخابات موافق است که از این تذکرده ها نیز به عنوان کارت در انتخابات آستفاده کند.

رئیس دارالنشای کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که طرح توزیع کارت های جدید رای دهی چند ماه پیش به حکومت پیشکش شده بود، اما به گفتۀ وی این پلان بخاطر هزینه بلندی که تقاضا می کرد از سوی حکومت رد شد.

حکومت افغانستان در عوض آن طرح استفاده از تذکره های برقی را به کمیسیون مستقل انتخابات پیشکش کرده است.

وزارت مخابرات گفته است در آینده نزدیک توزیع تذکره های برقی به مردم را آغاز می کند اما تا کنون این روند آغاز نشده است.
XS
SM
MD
LG