لینک های دسترسی

Breaking News

آیا وزیر مالیه در جلسه دپلماتها اشک ریخته است؟


حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان
حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان

مشاور مطبوعاتی وزارت مالیه افغانستان ادعاهایی را رد می کند که گویا وزیر مالیه افغانستان در نشست با دپلوماتهای کشور های تمویل کننده حین ارایۀ اسناد، گریه کرده است.

نجیب منلی مشاور مطبوعاتی وزارت مالیۀ افغانستان در مصاحبۀ با رادیو آشنا گفت که هرچند خود در نشست وزیر مالیه با دپلومات های کشور های تمویل کننده حضور نداشته اما با اطمینان می گوید که زاخیلوال در آن نشست اشک نریخته است.

آقای منلی گفت: "با شناختی که از زاخیلوال دارم او شخصی نیست که احساسات خود را به آسانی نشان دهد. من اظهارات دپلومات ها را رد می کنم."

اما یکتن از دپلومات های اشتراک کننده در نشست حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه و نمایندگان کشور های تمویل کننده، به روزنامۀ گاردین گفته است که تمامی دپلومات های حاضر در در آن نشست به شمول، مقامات ارشد سازمان ملل متحد، مبهوت مانده بودند و هیچکدام ابراز نظری نکرده و سوالی را مطرح نساختند. این دپلومات می افزاید که فکر نمی کند زاخیلوال انتظار تعهد حمایت از جانب دپلومات ها را داشته بوده باشد.

به نظر این دپلومات زاخیلوال شاید خواسته است تا تمویل کنندگان بزرگ مانند، ایالات متحده، بریتانیا و جاپان، به کرزی بگویند که در صورت که او را از سمتش برکنار کند و نتواند شخصی با اعتمادی را جایگزین او کند، کمک های وعده داده شده در توکیو را کاهش خواهند داد.

در این حال مشاور مطبوعاتی وزارت مالیه می گوید که تدویر همچو نشست ها با کشور های تمویل کننده یک روند عادی وزارت بوده و آقای زاخیلوال خواسته است تا نمایندگان کشور های تمویل کننده را از اقدامات خود در برابر ادعا های فساد اداری علیه خودش، آگاه سازد.

آقای منلی گفت: "وزارت مالیه به طور منظم با کشور های تمویل کننده مجلس های دارد و دیروز هم یکی از این مجلس های بود که با نماینده های کشور های تمویل کننده در وزارت مالیه برگزار شده بود. اما این واقعیت دارد که آقای زاخیلوال برای نمایندگان جامعۀ جهانی در کابل خبر داد که روز قبلش یک مکتوبی به لوی سارنوالی افغانستان فرستاده بود و در آن خواستار شده بود که لوی سارنوالی افغانستان بر تمام دارایی های اقای زاخیلوال یک نظر باندازد، بررسی کند و نتیجۀ تحقیق خود را به ملت افغانستان اعلام کند تا اینکه تشویشی را که از درک افوأت اخیر در خصوص وضیعت اقتصادی آقای زاخیلوال پخش شده بود و تشویشی را در افکار عامه ایجاد کرده است، رفع شود. زاخیلوال به جامعۀ جهانی اطلاع داد که از لوی سارنوالی خواسته که یک تحقیق بی طرفانه و دقیق را انجام دهد."

اما از سوی عزیزالله لودین رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری در مصاحبۀ با رادیو آشنا صدای امریکا گفته بود که او در خصوص حسابات بانکی وزیر مالیۀ افغانستان تحقیقات خواهد کرد اما با حضور زاخیلوال نمی شود تحقیقات شفافی را انجام داد.

لودین گفته بود: "روز گذشته من مکتوبی را به رییس جمهور افغانستان فرستادم ،که ما اطلاعات داریم و به اساس اطلاعات ما باید تحقیق نمایم ،تازمانکه وی وزیر مالیه باشد تحقیقات بی طرفانه صورت گرفته نمی تواند، پس باید موقف رسمی وی به تعلیق در اورده شود این بهتر خواهد بود. "

تعدادی کثیری از دپلومات ها در کابل با وجود تعهدات شان در مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، درک کرده اند که برای مقامات ارشد مشکل است تا به صورت کامل در سیستم حمایت شده با فساد، پاک باقی بمانند.

کشور های کمک کننده که میلیارد ها دالر کمک را با افغانستان تعهد کرده اند از موجودیت فساد ادرای در ارگان های دولتی افغانستان نگران باقی مانده اند.
XS
SM
MD
LG