لینک های دسترسی

پشتیبانی علمای دینی هرات از شرکت زنان در انتخابات


شماری از علمای هرات که شمار شان به ۳۲ نفر می رسید در نشستی زیرنام -تقویت اشتراک زنان در انتخابات- پشتیبانی خود را از حضور پر رنگ زنان در روند انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری و شورا های ولایتی ابراز کردند.

این نشست با اشتراک شماری از مسوولان ادارات دولتی و نهاد های جامعه مدنی به ویژه زنان همراه بود که از جانب موسسۀ غیر دولتی ودان به هدف تقویت مشارکت سیاسی زنان در ولایت هرات برگزار شد.

ذبیح الله وزیر وال، یکی از برگزارکنندگان این برنامه گفت که به هدف آگاهی دهی به زنانی که در ولسوالی ها و روستاها زندگی می کنند، در نظر است که این برنامه با حضور مساوی عالمان دینی و زنان در ولایت های مختلف کشور دنبال شود.

وزیروال می گوید که ذهنیت عدم اشتراک زنان در انتخابات در ولسوالی هایی بیشتر است که از مرکز دورتر واقع شده و زمینه ها و امکانات در آنجا برای زنان مساعد نمی شود.

مولوی عبدالحکیم یکی از علمای هرات در گفتگو با رادیو آشنا صدای امریکا، زنان را نیز همانند مردان دارای حق مساوی رای و انتخاب خوانده گفت که زنان بدون کدام ممانعت شرعی می توانند رای داده و تاثیرگذاری خود را بر جامعه ثابت سازند.

مولوی حکیم زنان را ترغیب کرد تا "بر حسب طاقت های بشری" به پای صندوق های رای رفته و آزادانه، بدون خوف و تحت تاثیر قرار گرفتن کسی رای خود را به شخص مورد نظر شان بدهند.

خوشبینی ها و واقعیت ها

علمای هرات در حالی از مشارکت زنان در انتخابات پشتیبانی می کنند که خدیجه غزنوی، یگانه نامزد زن در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از فهرست ابتدایی نامزدان حذف شد.

شماری از زنان شرکت کننده در نشست هرات این تصمیم عالمان دینی را گام موثر در راستای بیداری اذهان مردم در مناطق دوردست کشور می خوانند.

مهناز یکی از این زنان می گوید که سخنان روحانیون همواره بر مردم عام تاثیرگذار است و رساندن این پیام از آدرس روحانیون خانواده ها را مطمین می سازد که زنان نیز حق شرکت در انتخابات را دارند و باید این فرصت به آنان داده شود.

زهره یکی دیگر از شرکت کنندگان حضور علما را در این نشست بسیار مهم ارزیابی کرده می گوید که این امر مایۀ دلگرمی زنان می شود، به ویژه زمانیکه زنان می بینند علما با دید بازتری از آنان پشتیبانی می کنند.

علمای شرکت کننده در نشست هرات می گویند که ۸۰ در صد جامعۀ روحانی افغانستان موافق حضور زنان در عرصه های گونان سیاسی و اجتماعی به ویژه انتخابات اند. آنان مدعی اند که افراد وابسته به کشور های بیرونی اند که با استفادۀ نادرست از نام دین مانع رشد و حضور زنان در جامعه می شوند.

مولوی ضیا الدین قاسمی یکی از علمای هرات اختلاف نظر میان علمای افغانستان را می پذیرد، اما می گوید که تنها ۲۰ در صد علما به این باور اند که انتخابات نباید برگزار شود.

طی یک دهه اخیر و برگزاری چندین دوره انتخابات این نخستین بار است که عالمان دینی پشتیبانی خود را از حضور گسترده زنان در پای صندوق های رای در غرب افغانستان اعلام می دارند.
XS
SM
MD
LG