لینک های دسترسی

از جمله ۲۷ کاندید انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، تنها خدیجه غزنوی زن است و هشت زن دیگر در میان معاونان دوم کاندید های ریاست جمهوری قرار دارند.

این نخستین بار است که فهرست نام معتدد زنان در سمت معاونان ریاست جمهوری در انتخابات افغانستان به چشم می خورد.

زنانی که در فهرست معاونان کاندیدان ریاست جمهوری در انتخابات آینده افغانستان قرار دارند، می گویند ساحه فعالیت های زنان در بخش سیاسی محدود است، ولی زنان توانسته اند گام های نخست خود را در راه سیاست بگذارند و خوشبین اند که در این راه موفق خواهند شد.

شیما عصمتی، معاون دوم کاندید ریاست جمهوری سید اسحاق گیلانی می گوید که با وجود چالش های امنیتی خوشحال است که توانسته در راه سیاست گام بردارد.

خانم عصمتی از تصمیم خود برای پیوستن با تیم آقای گیلانی "افتخار" کرده می گوید "این همت را به خود داده و خود را تا مقام معاونیت کاندید ریاست جمهوری رسانده اند. با انکه انها در این رقابت رقیبم هستند ولی انها را تشویق میکنم و خوش هستم و این نویدی است برای آینده زنان افغانستان."

نقش نمادی؟

توقع میرفت که در بین کاندیدان ریاست جمهوری، حد اقل بیش از یک زن خود را کاندید سازد. صفیه صدیق، معاون دوم کاندید ریاست جمهوری هدایت امین ارسلا می پذیرد که نقش زنان در این انتخابات شکل نمادی را دارد، اما "اگر برای زنان وقت داده شود، آنان مشاور خوب خواهند بود."

کاظمه محقق، معاون دوم کاندید ریاست جمهوری داوود سلطانزوی ابراز تاسف کرده می گوید که دیدگاه های که به نحوه آنرا با مذهب مرتبط می سازند، در افغانستان وجود دارد که تا کنون زنان نتوانسته اند در سطح رهبری قرار گیرند.

خانم محقق می گوید "به توانایی های زن باورندارند، به این معتقد اند که زنان نمی توانند کاری کنند، ما همه می بینم و برای معاونیت کاندید ریاست جمهوری اصلا قانع نیستند. فکر میکنم این چالش عمده در برابر همه زنانی است که در عرصه سیاست فعالیت دارند."

ولی خانم محقق ابراز خوشبینی می کند که افغانستان در راستا پیشرفت جامعه جوان است که از همه این سنت های دست و پاگیر در گذر است.

بیشتر زنانی که در انتخابات به معاونیت کاندید شده اند به این باور اند اگر یکی از این زنان بتواند به صفت معاون رئیس جمهوری آینده کشور کار کند، امیدواری های زیادی برای تغییر مثبت در زندگی زنان وجود خواهد داشت.
  • 16x9 Image

    صفیه حساس

    صفیه حساس در سال ۲۰۰۲ میلادی از فاکولته ژورنالیزم دانشگاه کابل گواهینامۀ لیسانس را به دست آورد و از آن زمان تا کنون در رسانه های داخلی و خارجی به صفت خبرنگار و گوینده ایفای وظیفه کرده است. او از سال ۲۰۱۳ میلادی به اینسو در بخش دری صدای امریکا کار می کند.

XS
SM
MD
LG