لینک های دسترسی

Breaking News

نشرات دری رادیوی داعش در ننگرهار آغاز شد


نشرات رادیوی داعش در شهر جلال آباد و ولسوالی اطراف آن شنیده می شود.

گروه دولت اسلامی یا داعش نشرات رادیویی خود را به زبان دری برای دو ساعت در روز، در ولایت ننگرهار آغاز کرده است.

رادیوی داعش به نام صدای خلافت، از چند ماه به اینسو نشرات خود را به زبان پشتو در ولایت ننگرهار آغاز کرده بود که در شهر جلال آباد و شماری از ولسوالی های اطراف آن به خوبی شنیده می شود.

باشنده‌گان محلی می گویند که شماری از مردم اعم از کودکان و بزرگان به نشرات رادیوی داعش گوش می دهند که بیشتر محتوای آن تبلیغات ضد دولتی است.

احمدالله ۱۴ ساله دوکاندار در مسیر شاهران تورخم – جلال آباد می گوید که از سه ماه به اینسو رادیوی داعش را می شنود.

حکومت افغانستان با آنکه چندین بار وعده داده و نیز برای توقف نشرات این رادیو تلاش کرده است، اما تا حال موفق به اینکار نشده است.

فعالان مدنی ولایت ننگرهار و باشندگان آن ولایت با نگرانی از نشرات این رادیو می گوید که محتوای آن می تواند مردم را بر ضد دولت بشوراند.

عبدالرحمان معاون یکی از فعالان مدنی ولایت ننگرهار به صدای امریکا گفت که حکومت از انجام این کار کوتاه آمد. او می گوید که ادامۀ نشرات این رادیو و تاثیر آن بر اذهان عامه مشکل بزرگی را ایجاد می کند.

ادارۀ محلی ولایت ننگرهار ناتوانی خود را در تثبیت ایستگاه و توقف نشرات رادیو صدای خلافت تایید می کند.

عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که فرستندۀ این رادیو یک ساعت در یک محل و ساعت دیگر در محل دیگر می باشد، از اینرو به گفتۀ وی حکومت نتوانسته است که تا حال محل دقیق آن را تثبیت کند.

آقای خوگیانی افزود که این رادیو در آن ساحات ولسوالی شینوار فعالیت دارد که در نزدیکی خط دیورند قرار داشته و در زیر سلطۀ دولت افغانستان نمی باشد.

با اینحال سخنگوی والی ننگرهار محتوای نشراتی رادیوی داعش را بر اذهان عامه خطرناک نپنداشته و بر یافتن محل نشرات آن تاکید دارد.

گروه دولت اسلامی یا داعش بار بار از طریق رادیوی خود اعلان کرده است که حکومت افغانستان و نیروهای خارجی قادر به توقف نشرات رادیو صدای خلافت نیست.

XS
SM
MD
LG