لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی:'اصلاحات و تغییرات می آورم؛ پارلمان شکایت نکند'


عکس آرشیف از یک روز ملاقات حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان

رئیس جمهور افغانستان به پاکسازی فساد در اداره خود بدون نتیجه زیادی به کرات وعده داده است. او در سخنرانی جلسه ویژه پارلمان که چند هفته قبل از کنفرانس بین المللی کشورهای کمک کننده تلاش تازه یی روی دست گرفته است.

آقای کرزی به قانون گذاران افغان که او آنها را از رخصتی تابستانی برای ایراد سخنرانی اش فراخوانده بود گفت: "شما باید با من در این اصلاحات همکاری کنید. شما مرا به معامله گیری متهم کرده اید. بله، من این کار را کرده ام، اما دلائلی داشتم. و اکنون من این را تغییر خواهد داد. من از داخل اصلاحات را خواهم آورد."

هنوز معلوم نیست که منظور حامدکرزی از مصلحت گرایی چیست گرچه رئیس جمهور به طور منظم به حفظ متحدینش در قدرت متهم است. مقامات عالی رتبه حکومتی مورد تحقیقات قرارگرفته اند اما به ندرت متهم شده اند.

بعضی از تحقیقات اختلاس متوجه اطرافیان نزدیک خود رئیس جمهور است، اتهام یا به اعضای خانواده او که در پست های حکومت هستند یا به همکاران نزدیک کرزی متوجه است.

رئیس جمهور افغانستان امروز قبل از کنفرانس بین المللی در توکیو صحبت کرد.

کنفرانس توکیو قرار است ماه آینده برگزار شود که توقع می رود کشورهای کمک کننده ملیاردها دالر برای بازسازی افغانستان و برنامه های حکومت داری تعهد کنند. بسیاری از متحدین بین المللی برای توجیه کمک های شان به حکومت بدنام غرق در فساد به نهادهای متعلق به خودشان در تقلا می باشند.

کرزی به نظر می رسد تلاش دارد نگرانی ها در قبال سوء استفاده از پول ها را تسهیل بخشد، حتی اگرهم شده او به کسانی در حکومت افغانستان وکشورهایی که اداره او را به اختلاس توانمند می سازد، اشاره کند.

او به قانون گذاران افغان گفت که او به همکاری آنها به قطع اتحاد ارتشاء، جناح بندی سیاسی، و روابط شخصی برای ایجاد حکومت داری خوب است.

او ایالات متحده را به نیرومند ساختن اختلاس متهم کرد اینکه که قردادهایی را به مقامات حکومتی افغان میدهد. ظاهرا این، اشاره یی به اعطای داوطلبی های بازسازی به شرکت های خصوصی است که آنها اداره می کنند.

کرزی با ارجاع به قردادی ها گفت: "ماموریکه از خارجی قرارداد می گیرد او به رئیس جمهور خود بند و باز نیست او با پولیس خود بند و باز نیست آمر او یک جای دیگر شده که از ما کرده بسیار زورآورتر است. لهذا آروزی ما اینست که اگر امریکا میخواهد که فساد بند شود، دادن قرارداد ها را به دولتی های افغانستان و به اقارب دولتی های افغانستان متوقف سازد."

کرزی همچنین درخواست از ایالات متحده به تحویل دهی رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان را تکرار کرد. این مقام افغان درماه جون بعد از دریافت تهدیدات به جانش در ارتباط با رسوایی اقتصادی به ایالات متحده فرار کرد.

این نهاد تقریبا سال گذشته به خاطر سوء مدیریت وقرضه دهی سوال برانگیز سقوط کرد. حکومت افغانستان حکم دستگیری عبدالقادر فطرت را صادر کرده است.

قوای بین المللی برای خروج اکثر سربازان جنگی خویش از افغانستان تا ختم سال 2014 آمادگی می گیرد، کرزی در سخنرانی از فرصت استفاده کرده تلاش ورزید کسانی را که در تمام سطوح حکومت افغانستان کار می کنند دست به اصلاحات بزند.

کرزی گفت: "هر خرابی بعد از سال 2014 واقع شود ... گناه ما است. ما باید مسوول کشور خودمان باشیم."

جدیت تلاش رئیس جمهور افغانستان به آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد همچنین درحالی است که قبلا یک تن از برادران حامد کرزی به رادیو آشنا گفته بود که او از کاندیداتوری یکی دیگر از بردارانش در مرحله بعدی انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کند.

XS
SM
MD
LG