لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش خدمات مالی از طریق تیلفون در افغانستان


شرکت های مخابراتی در افغانستان تلاش توسعه خدمات مالی را از طریق تیلفون های همراه (مبایل) ادامه می دهند.

حکومت افغانستان نیز شرکت های مخابراتی را تشویق می کنند تا معاشات مامورین و کارمندان دولت از آن طریق اجرا کنند.

شرکت های مخابراتی در افغانستان خدمات مالی مانند تادیه معاشات، تحویلی صرفیه پول، خرید کریدت تیلفون، خرید آشیای مورد ضروت از بازار ها و حوالۀ پول را از یک نقطه به نقطه دیگر برای مشتریان عرضه می دارند.

خدمات آنلاین جاگزین بانک نوت ها؟

یک مقام وزارت مالیۀ افغانستان می گوید که دسترسی مردم به بانک های خصوصی در تمام نقاط مشکل می باشد، به همین اساس تلاش های پرداخت معاشات از طریق تیلفون های همراه ادامه دارد چون خدمات تیلفونی در افغانستان تقریباً سراسری می باشد.

محمد آقا، رئیس عمومی خزاین این وزارت می گوید "بانک نوت های که میان مردم تبادله می گردد، کیفیت خود را از دست می دهند، برای مردم ما نیز مورد قبول نمی باشد، و هزینه چاپ آن نیز میلیون ها دالر می شود."

شرکت مخابراتی اتصالات کار امتحانی پرداخت معاشات موسسات بین المللی و شرکت های خصوصی، پرداخت صرفیۀ پول برق و خرید کریدت تیلفون را آغاز کرد.

فضل الحق، باشندۀ شهر کابل که به منظور اضافه کردن پول به حساب خویش به شعبه شرکت اتصالات رجوع کرده بود، می گوید "به اینجا آمده بودم که از خدمات پولی M حواله استفاده نمایم، و خواستم در حساب خود پول اضافه نمایم."

دسترسی سریع به مناطق دور دست

احمد شکیب بارکزی، مسئول بخش M-حواله در شرکت اتصالات می گوید که با استفاده از خدمات ام حواله مشتریان می توانند که به سادگی می توانند از امکانات این سیستم بهره ببرند. او افزود "زمانی که پول در حساب مشتری جمع شد، بعد از یک ثانیه جانب مقابل می تواند پول خود را از یکی از نمایندگی های اتصالات و یا از بانک های که اتصالات با آن قرارداد دارد، بدست بیاورد."

کارمندان شرکت مخابراتی افغان بیسیم – که کار امتحانی خدماتی مالی را نیز به تازگی آغاز کرده می گویند که علاوه بر دریافت معاش ماهانۀ شان، حتا با استفاده از این خدمات می توانند پول رستورانت ها پول را بپردازند.

در حال حاضر ۷۰ در صد معاشات کارمندان دولت از طریق بانک ها پرداخته می شود، اما در مناطق دور دست که مردم به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند، ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی برنامۀ عرضۀ خدمات مالی را از طریق تیلفون های همراه حمایت می کند.
XS
SM
MD
LG