لینک های دسترسی

Breaking News

تصامیم روند صلح نباید پنهانی باشد


گروهی از مخالفان مسلح حکومت که به روند صلح پیوسته اند.
شماری از نهاد های جامعه مدنی افغانستان که به تازگی زیر نام کمیته دیدبان صلح به فعالیت آغاز کرده اند، از حکومت می خواهند که تمام تصامیم مرتبط با روند صلح را با مردم افغانستان شریک سازد.

کمیته دیدبان صلح– مجموعه یی از نهاد های جامعه مدنی افغانستان– می گوید که تا کنون گفتگو های صلح در پشت دروازه های بسته صورت گرفته است و مردم افغانستان به شمول رسانه ها و جامعه مدنی از تصامیم آن آگاهی ندارند.

مسوولین کمیتۀ دیدبان صلح از دولت افغانستان می خواهند که دستآورد های ده سال گذشتۀ مردم افغانستان در عرصه دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان را قربانی معاملات صلح نکند.

محمد قاسم رحمانی، عضو این کمیته می گوید که پنهان نگاه داشتن تلاش های صلح از دید مردم، باعث بی اعتمادی شهروندان افغان نسبت به این روند شده است.

کمیته دیدبان صلح فعالیت برای صلح عادلانه و پایدار در افغانستان، با درنظر داشت معیار های دموکراتیک، حاکمیت قانون و حفظ دستآورد های زنان و حقوق بشر را از اهداف اصلی خود می خواند.

مبارزه با فساد

آقای رحمانی می گوید که موفقیت تلاش های صلح در افغانستان با محو فساد اداری و پایان بخشیدن شکنجۀ زندانیان بستگی دارد. او اضافه کرد که یک حکومت فاسد هرگز صلح را تامین کرده نمی تواند. دیدبان صلح خواستار گام های عملی حکومت افغانستان در این زمینه شد.

در این حال مسوولان شورای عالی صلح نیز تایید می کنند که موجودیت شکنجه در زندان ها می تواند تلاش های صلح را متاثر سازد، اما به گفتۀ آنان یگانه منظور روند صلح، تمثیل خواست و ادارۀ مردم افغانستان است.

محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح می گوید که صلح نخست از همه به یک فرهنگ تحمل پذیری و عدالت نیاز دارد. او ادامه داد که پدیده هایی چون شکنجۀ زندانیان می تواند بر پیکر این روند آسیب وارد کند.

دیدبان صلح همچنان از سازمان ملل متحد، ایالات متحده امریکا، ناتو و شماری از کشور های اسلامی می خواهد که به خاطر تسریع خروج از افغانستان، از پیامد های منفی این روند بر وضعیت حقوق بشر، جنبه ها ملکی آن و خواست های مردم افغانستان برای صلح، چشم پوشی نکنند.
XS
SM
MD
LG