لینک های دسترسی

احمدزی: جنگ راه تامین صلح و ثبات در کشور نیست


اشرف غنی احمدزی: جنگ راه تامین ثبات در کشور نیست
شورای هماهنگی نماینده گان شناخته شده ای قوم احمدزی طی شرکت دریک گردهمایی از تمامی گروه های درگیر و مردم افغانستان خواست تا برای تامین صلح و ثبات در کشور گردهم جمع شوند.

این گردهمایی که در خیمه لویه جرگه امروز در کابل برگذار شده بود هدف آن تامین صلح ، برقراری عدالت و اتحاد ملی گفته شد.

اشرف غنی احمدزی درسخنرانی اش از تمام گروه ها و احزاب سیاسی خواست تا سیاست را تجارت خود قرار ندهند و برای تامین صلح از راه های مناسب کار بگیرند.

آقای احمدزی مرجع اصلی تامین صلح و ثبات مردم افغانستان را دانست و گفت که هیچ گاه از راه جنگ و تفنگ ، صلح در کشور به میان نخواهد آمد.


اشرف غنی احمدزی برگذاری انتخابات مشروع را روضنه یی خوبی برای سرنوشت آینده افغانستان خوانده افزود که ما صلحی را در افغانستان می خواهیم که پایدار باشد.

برگذار کننده گان این گردهمایی می گویند که این حرکت مدنی شان را به تمامی ولایت های افغانستان ادامه می دهند و مردم افغانستان را برای برقراری صلح دعوت میکنند.

XS
SM
MD
LG