لینک های دسترسی

Breaking News

امریکا: وضعیت آزادی دینی در افغانستان وخیم‌تر شده است


کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی ادیان در جهان با نشر گزارش تازه‌ای گفته است که وضعیت آزادی ادیان در سال ۲۰۲۲ در افغانستان به گونۀ متداوم رو به وخامت نهاده است.

در این گزارش آمده است که طالبان - که در اگست ۲۰۲۱ - بر خلاف تعهدات شان برای تغییر و ایجاد سیستم فراگیر، "سرکوبگرانه" و "تعصب‌گرایانه" حاکمیت کرده اند و هیچ تغییری در مقابل حاکمیت قبلی این گروه میان سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ به مشاهده نرسیده است.

در این گزارش آمده است که تفسیر سختگیرانۀ طالبان از اسلام، آزادی دینی و عقیدتی اقلیت‌های دینی و سایرین مانند زنان و دگرباشان جنسی را نقض کرده است. این گزارش همچنان گفته است که این تفسیر سختگیرانۀ طالبان از شریعت، آزادی آنانی را نیز نقض کرده که تفسیر متفاوت از اسلام دارند، مانند مسلمانان شعیه.

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی ادیان در جهان گفته است که رهبران طالبان با صدور فرامین متعدد روش‌های را مشخصی را سفارش کرده اند که برای آنان قابل پذیرش است و به ویژه زنان را هدف قرار داده و بر سیر و سفر، نحوۀ پوشش، آموزش، رفتن به کلب‌های ورزشی، حق کار و دسترسی به مراقب صحی زنان محدودیت وضع کرده اند.

در گزارش سالانۀ این کمیسیون پیرامون آزادی‌های دینی در جهان همچنان آمده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به گونۀ "خشن و ستخگیرانه" عمل کرده است.

در این گزارش همچنان آمده است که طالبان با وجود آنکه تعهد کرده بودند که از اقلیت‌های دینی و قومی در افغانستان محافظت خواهند کرد، حکومت این گروه نتوانسته یا مایل نبوده از این اقلیت‌ها، در مقابل خشونت اسلامگرایان افراطی، مانند شاخۀ‌های گروه طالبان و گروه داعش محافظت کند.

در گزارش این کمیسیون به حملات داعش در ماه اپریل اشاره شده که در آن این گروه بر اماکن مختلف، به شمول مسجد خلیفه صاحب- خانقاهی در کابل- و خانقاه مولوی سکندر در کندز حمله کردند که در آن حملات بیش از ۸۰ نفر کشته شدند.

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی ادیان در جهان گفته است که طالبان فعالانه اقلیت‌های دینی مانند مسیحیان و احمدی‌ها را هدف قرار داده، در مقابل آنان از تعصب کار گرفته یا موجودیت آنان را رد کرده اند.

در گزارش آمده است که این اقلیت‌ها نمی‌توانند باورهای خود را به گونۀ علنی ابراز کنند زیرا آنان با عواقب آن، به شمول مرگ، مواجه خواهند شد.

پس از تسلط دوباره بر افغانستان، براساس گزارش‌ها، طالبان به اقلیت‌های سیک و هندو اطمینان داده بودند که از آنان حفاظت خواهند کرد، اما موارد متعدد خشونت سبب شد تا این اقلیت‌ها در جریان سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ افغانستان را ترک کنند و تنها کمتر از ۱۰۰ عضو آنان در افغانستان باقی مانده اند.

پیشنهادات در مورد افغانستان

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی ادیان در جهان پیشنهاد کرده است تا افغانستان تحت حاکمیت طالبان به دلیل نقض جاری و سیستماتیک آزادی‌های دینی منحیث "کشور مورد نگرانی مشخص" شناسایی شود.

-برنامۀ اولویت دوم (Priority 2) گسترش داده شده و به شهروندان افغانستان و اعضای خانوادۀ آنان، به ویژه گروه‌های دینی که در افغانستان با خطر پی‌گرد دینی مواجه اند فرصت مهاجرت مهیا شود.

-با طالبان در مورد حفاظت از آزادی دینی و عقیدتی گفتگو شود و قساوت‌هایی که به گونۀ متداوم توسط طالبان و داعش صورت می‌گیرد، به گونۀ آشکار و علنی تقبیح شود.

این کمیسیون گفته است که به رهبری طالبان در مورد روابط نزدیک میان آزادی دینی و امنیت تاکید صورت گیرد و بر مقامات طالبان که مسوول تخطی‌های شدید آزادی دینی بوده اند، تعزیرات هدفمند وضع شود.

این کمیسیون همچنان پیشهاد کرده است که کانگرس ایالات متحده برای اعضای گروه‌های دینی که از سوی طالبان با خطر فوق العادۀ پی‌گرد قرار دارند، برنامۀ اولویت دوم را به گونۀ قانونمند ایجاد کند.

اولویت دوم برنامۀ ویژۀ مهاجرت به ایالات متحد برای افرادی است که در وضعیت مشخص قرار داشته و با خطر فوق العاده مواجه می‌باشند. این افراد می‌توانند از طریق این برنامه به گونۀ موقت در ایالات متحده زندگی کنند.

XS
SM
MD
LG