لینک های دسترسی

امضای سند ستراتیژیک میان افغانستان و سه کشور اتحادیه اروپایی

  • فوزیه احسان

امضای سند ستراتیژیک میان افغانستان و سه کشور اتحادیه اروپایی

شماری از باشنده گان شهر کابل و آگاهان امور سیاسی در مصاحبه با رادیو آشنا نظرشان را درمورد امضای سند ستراتیژیک میان افغانستان و سه کشور اتحادیه اروپا بیان کرده اند.

مردم افغانستان از امضای سند ستراتیژیک میان افغانستان و سه کشور اتحادیه اروپا استقبال میکنند و آن را به نفع افغانستان میدانند.

در حالی که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان جهت امضای سه پیمان استراتیژیک با کشورهای ایتالیا، فرانسه و انگلستان به اروپا سفر کرده است، مردم افغانستان در مورد امضای این سند ها نظریات مختلف دارند.

عزیز رحمن و گلرحمن دو تن از باشنده گان شهر کابل می گوید: "فکر میکنم که این پلان های ستراتیژیک که کرزی صاحب با اتحادیه اروپا امضا میکند بخاطر آینده افغانستان خوش ایند است و ما استقبال میکنیم."

به باور سهراب یکی دیگر از باشنده گان شهر کابل امضای پیمان های استراتیژیک با کشور های اروپا و امریکا پس از سال ۲۰۱۴ که پروسه انتقال مسؤولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان تکمیل میشود، میتواند نقش مهم در انکشاف افغانستان داشته باشد.

سهرات - باشنده کابل می گوید: " بعد از سال ۲۰۱۴ زمانی که اگر نیروهای امریکایی و همپیمان های شان از افغانستان بیرون می شوند و افغانستان تنها می ماند باز این پیمان ها بسیار مفید خواهد بود."

در عین حال این باشنده گان کابل همچنان به توانایی های دولت اعتماد نداشته و میگوید دولت افغانستان تا هنوز هم نمی تواند از این فرصت ها به نفع مردم و کشور استفاده درست کند.

در همین حال، آگاهان امور سیاسی افغانستان نیز از امضای سند ستراتیژیک میان افغانستان و کشور های اروپایی و همچنان امریکا حمایت میکنند اما آنان میگویند مهم این است که کشور های که قرارداد ها را امضا میکنند چقدر به تعهدات شان عمل میکنند و افغانستان تا چی حدی شرایط مناسب برای استفاده درست از این همکاری ها را فراهم کرده است.

آزیتا رفعت سابق عضو ولسی جرگه افغانستان و یکی از زنان فعال افغان در این مورد می گوید: "آن چیزی را که ما تا حال مشکل داشتیم این بوده که متاسفانه عدم ثبات در تصمیم گیری ها و تعهدات حکومت و تغیر موازی اش بصورت بسیار فوری باعث شده که در اکثر موارد ما چانس ها را از دست بتیم، آمیدوار استیم که این فرصت که مساعد شده، بتواند در راه برآورده ساختن رفاه بیشتر و همچنان بهتر ساختن روابط افغانستان با کشور ها یک قدم مؤثر باشد."

مردم در مورد امضایی سند های استراتیژیک میان افغانستان وکشورهای اروپایی در حالی ابراز نظر میکنند که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بخاطر امضایی قرار داد همکاری های درازمدت با ایتالیا، فرانسه و انگلستان در اروپا به سر می برد.

XS
SM
MD
LG