لینک های دسترسی

Breaking News

گسترش پرداخت معاشات معلمین و مامورین معارف از طریق موبایل


mobile paid

حکومت افغانستان تصمیم دارد که برای ایجاد شفافیت در سیستم مالی وزارت معارف و پرداخت معاشات به موقع کارمندان، به ویژه معلمین، سیستم جدید پرداخت معاشات را از طریق موبایل که از ماه اگست آغاز کرده، گسترش دهد.

به همین منظور، تفاهمنامه‌ای میان وزارت‌های معارف و مخابرات و تکنالوژی افغانستان، روز سه شنبه امضا شد.

شهزاد گل آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان، هنگام امضای این قرارداد گفت که سیستم پرداخت معاشات از طریق موبایل در سایر کشورها رایج است و این سیستم در افغانستان نیز نتایج مثبت داشته است.

به گفتۀ آقای آریوبی، در حال حاضر چهارهزار و ۱۳۰ کارمند وزارت معارف، از طریق سیستم موبایل، معاشات شان را دریافت می‌کنند و با امضای قراردادهای جدید، تمام کارمندان آن وزارت، تحت پوشش این سیستم قرار خواهند گرفت.

وزیر مخابرات و تکنالوژی گفت "قرارداد نخست با شرکت افغان بی‌سیم است که شامل ۴۳هزار کارمند در کابل است، قرارداد می‌کنیم که معاشات شان را از طریق موبایل بگیرند، اینها همه بایومتریک می‌شوند، تمام اسنادی که ضرورت است از آنان خواسته می‌شود. قرارداد دوم در هرات، بلخ، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان و ولایت لغمان، با روشن امضا می‌شود و آنها ۷۶هزار کارمند را ثبت خواهند کرد".

وزیر مخابرات افغانستان، گفت که پرداخت معاشات ۱۲۰هزار کارمند باقی‌ماندۀ وزارت معارف نیز در آینده، تحت پوشش این سیستم قرار خواهد گرفت.

از سویی هم، میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف گفت که یکی از عوامل مخدوش‌کنندۀ امنیت روانی معلمین، مسألۀ معاشات است.

آقای بلخی، جلوگیری از پرداخت پول به صورت غیرمجاز، حذف معتمدین از سیستم معاشات، تسریع پرداخت معاشات و تأمین شفافیت را از ویژگی‌های سیستم جدید خواند.

سرپرست وزارت معارف گفت"زمانی که ما معاشات را پرداخت می‌کنیم در مرکز، ممکن که در یک زمان بسیار کوتاه، معلم و حتی کارمند در هر گوشه افغانستان، پیامک دریافت می‌کند که معاشم برایم واریز شده، بحث شفافیت بسیار مهم است، این سیستم شفافیت بسیار خوبی فراهم می‌کند، تا لا اقل معلم بداند همین پولی که در مرکز برای من اختصاص داده شده، بر اساس همان مقرراتی که وجود دارد، این معاش برای من آمده".

به گفتۀ آقای بلخی، با ثبت و بایومتریک، کارمندان و معلمین در سراسر افغانستان، معلمین خیالی نیز در این وزارت از بین خواهد رفت.

پیش از این، وزارت معارف، در ولایت‌های کندهار، پروان و ننگرهار، سیستم پرداخت معاشات از طریق موبایل را برای حدود ۲۱هزار معلم و کارمند تطبیق کرده که به گفتۀ سرپرست این وزارت، نتایج خوبی در پی داشته است.

همچنان بر اساس آمار وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان، نزدیک به شش هزار کارمند وزارت کار و امور اجتماعی در هشت ولایت معاشات شان را از طریق موبایل به دست می‌آورند.

وزارت مخابرات در نظر دارد که این سیستم را در ۲۶ ولایت دیگر نیز توسعه دهد.

XS
SM
MD
LG