لینک های دسترسی

Breaking News

میراث جنگ افغانستان برای ترمپ


دانلد ترمپ تا حال در مورد جنگ افغانستان و موقفش در برابر آن چیزی زیادی نگفته است.

واشنگتن پست می نویسد برای رئیس جمهور اوباما، جنگ در افغانستان بدون تردید یک موضوع غیر یقینی، یک ضرورت ستراتیژیک و بدون شک یک بار اضافی بود.

وی درمورد علاقۀ ایالات متحده درجلوگیری از تبدیل شدن کشور به یک پناه گاه دهشت افگنان جهانی صحبت کرده بارها برای ختم جنگ و محدود بودن نیروهای نظامی امریکا، امکانات پولی، شکیبائی وزمان سخن گفته است.

برای نزدیک به هشت سال بعد از آنکه براک اوباما ریاست جمهوری اش را آغاز کرد او با یک بررسی ستراتیژی طویل المدت و متنازع فیه افغانستان مواجه شد. حالا او جنگی را به رئیس جمهورمنتخب بجا میگذارد که منعکس کننده دید منقسم او است.

واشنگتن پست مینگارد که منازعه افغانستان به حیث طولانی ترین وگران ترین جنگ ایالات متحد با بزرگترین حضور نیرو های نظامی امریکا دریک منطقۀ جنگی، درمبارزات انتخابات ریاست جمهوری مطرح نشد.

ترمپ ندرتاً درمورد أفغانستان صحبت کرده است. او مانند سلف خویش با این مسئله در تضاد بوده است.

واشنگتن پست به ادامه می نویسد، ترمپ گفته است که مبارزه با گروه های افراطی از اولویت های سیاست خارجی اش میباشد. اما وی همچنان گفته است که میخواهد ایالات متحده را از کار دولت سازی بر حذر دارد.

ترمپ بعد از انتخابش با اشرف غنی رئیس جمهور أفغانستان موضوع عملیات ضد دهشت افگنی عساکر ایالات متحده درافغانستان، پناه گاه های طالبان در آنسوی سرحد درپاکستان و فرصتهای پرداختن به سکتور معادن أفغانستان را مورد بحث قرار داده است.

مبارزه با دهشت افگنی و فرصت تجارت

حمد الله محب سفیر أفغانستان در ایالات متحده امریکا با اشاره به فرصتهای مبارزه با تروریزم و تجارت درافغانستان گفت، تاکنون همۀ تعاملات با آنها در این دو نقطه مورد علاقه متمرکز بوده است.

أوباما متعهد به این بود تا قبل از ترک قصر سفید تعداد نیروی های امریکایی را تا به یک هزارتن برساند، در حقیقت می خواست جنگ را پایان یافته ببیند. اما پیشرفتهای طالبان و عملکرد نا متوازن نیروهای أفغان او را واداشت تا این برنامه را کنار بگذارد.

زلمی خلیلزاد سفیر ایالات متحده درافغانستان درعهد حکومت جورج بش گفت با توجه به تمرکز رئیس جمهورمنتخب به تروریزم، ممکن برای کاربیشتری فرصتهای وجود داشته باشد. اما او به سختی باور میکند که ترمپ کاربیشتری را در زمینه انجام دهد.

واشنگتن پست در اخیر علاوه میکند که شکستن بن بست کنونی دشوار خواهد بود، اما ترمپ میتواند با تلاشهای نظامی محلی، و افزایش تعداد نظامیان و طیاره های کشاف، نیروهای زمینی أفغانستان را درجنگ علیۀ طالبان تقویت کند.

XS
SM
MD
LG