لینک های دسترسی

اخراج تاجران افغان از امارات انگیزۀ سیاسی دارد - مقامها


به گفتۀ مقام ها سرمایه گذاری این ۶۰۰ تاجر در امارات بالغ بر ۳۰ میلیارد دالر می شود

در حالیکه حکومت افغانستان تصمیم امارت متحده عربی مبنی بر اخراج بیش از ۶۰۰ تاجر افغان را سیاسی می خواند، مقام های اتاق تجارت و صنایع افغانستان از حکومت می خواهد که برای رفع این مشکل تاجران افغان در امارات متحده عربی اقدام فوری کند.

مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان به صدای امریکا گفت "این مساله واقعاً قابل نگرانی حکومت افغانستان است چون این مساله تخنیکی و تجارتی نیست که مربوط به وزارت تجارت شود، این مساله سیاسی و حکومتی است."

سخنگوی وزارت تجارت گفت که در آخرین نشست کابینه افغانستان در این مورد به تفصیل صحبت شد و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که شخصاً در این مورد با مقام های امارات متحدۀ عربی صحبت خواهد کرد.

در همین حالی اتاق تجارت و صنایع افغانستان با نگرانی از مهلت اندکی که به این تاجران داده شده است، از حکومت می خواهد که برای رفع این مشکل تاجران افغان در امارات متحده عربی اقدام فوری کند.

آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به صدای امریکا گفت امارات متحده عربی به تاجران افغان تنها دو هفته فرصت داده است، اما به گفتۀ وی انتقال حدود ۳۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری این تاجران در این وقت کم ناممکن است.

آقای حافظی گفت "بسیار وقت کم مانده، دولت باید در این مورد یک اقدام فوری کند، به هزار ها هزار موتر است، هزارها کانتینر پرزه جات است، ورکشاپ ها و ترمیم گاه های موتر است، از ۲۰ یا ۲۵ کشور پرزه وارد می کردند و به ۵۰ و ۵۱ کشور دیگر صادر می کردند، تمام آن را نمی توانند پشت کنند و به یک کشور دیگر بیاورند".

به گفتۀ آقای حافظی تمام این تاجران هزاره استند و امارات متحده عربی به خاطر شیعه بودن و رفت و برگشت آنان به ایران نگران امنیت ملی خود شده و چنین اقدامی کرده است. اما آقای حافظی می گوید که دولت باید به امارات متحده عربی اطمینان دهد که این گروه خطری را متوجه امنیت آن کشور نمی سازد.

از سوی دیگر حزب کار و توسعه افغانستان نیز با راه اندازی یک نشست خبری در کابل خواهان اقدامات فوری دولت در این زمینه شد.

ذوالفقار امید رئیس حزب کار و توسعه افغانستان گفت "دسیسهء پشت این قضیه است، شایعه انداختن دیپلومات های ما که گویا اینها رابطه داشتند با جمهوری اسلامی ایران، رقابت هایی که بین عربستان و جمهوری اسلامی ایران هست، از این لحاظ امارات دست به چنین کاری زده است."

اما تا کنون روشن نیست که بلاخره در مورد سرمایه گذاری های این تاجران افغان امارات متحده عرب چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG