لینک های دسترسی

وضعیت افغانستان ده سال بعد ازحملات یازدهم سپتمبر


وضعیت افغانستان ده سال بعد ازحملات یازدهم سپتمبر

به مجرد حملات دهشت افگنی بر ایالات متحده به تاریخ یازدهم سپتمبر 2011، امریکا و متحدین ناتو به منظور راندن طالبان از قدرت و از بین بردن دهشت افگنان القاعده که در آنجا پنهان شده بودند، وارد افغانستان شدند. این جنگ هنوز هم به شدت ادامه دارد.

XS
SM
MD
LG