لینک های دسترسی

Breaking News

پیشرفت ها در مبارزه با کشت، تولید و قاچاق موادمخدر افغانستان


در حالیکه در ده سال گذشته، بیش از یک میلیون نفر در افغانستان معتاد به مواد مخدر شده است، معین وزارت خارجه ایالات متحده در امور مخدرات و تنفیذ قانون میگوید پیشرفت های در زمینه محو کشت خشخاش در آن کشور صورت گرفته است.

۷۰۰ تن تریاک طی سه سال گذشته ضبط شده است، ۱۶۵ در صد افزایش در محو کشت خشخاش در دو سال اخیر دیده شده است و با استفاده از پروگرام زون مواد خوراکی، ۳۵ در صد کاهش در کشت خشخاش به ثبت رسیده است.

ویلیام بروان فیلد، معین وزارت خارجه ایالات متحده در امور مخدرات و تنفیذقانون میگوید باوجودیکه ۱۷ ولایت عاری از کشت خشخاش گردیده است اما نمی توانیم بگوییم که مشکل مخدرات در افغانستان حل شده است، زیرا وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی افغانستان ارتباط مستقیم به کشت و قاچاق مواد مخدر دارد.

بروان فیلد میگوید همه این ها به هم ارتباط دارند، و محال است که توجه به اقتصاد، فساد اداری، امنیت، شورش گرایی، مخدرات و یا دیموکراسی سیاسی را مجزا ساخت. او اضافه می کند که هیچ یک از دیگری برتری ندارد، تمام این ها، در مجموع یک آزمون است.

آقای براون فیلد میگوید برای مبارزه با مواد مخدر باید از یک روش متناسب استفاده شود.
یعنی در عین زمانیکه در محو کشت خشخاش سعی به عمل می آید باید برای دهاقین، بدیل مناسب اقتصادی پیشنهاد شود. باید بین قاچاقبر که مجرم است و دهقانی که غریب کار است، فرق قایل شد.

ویلیام بروان فیلد، معین وزارت خارجه ایالات متحده در امور مخدرات و تنفیذقانون
ویلیام بروان فیلد، معین وزارت خارجه ایالات متحده در امور مخدرات و تنفیذقانون
اما معین وزارت خارجه ایالات متحده در امور مخدرات و تنفیذ قانون میگوید، بدیل منفی هم باید در این روش گنجانیده شود. او میگوید، دهقان باید بداند که اگر به کشت خشخاش ادامه دهد

در حالیکه دهاقین دیگر در همسایگی اش به کشت گندم و یا کدام بدیل دیگر رو آورده باشند، با تنفیذ قانون مواجه خواهد شد، که پیامد آن از بین بردن کشت او ،همراه با زندانی شدن وی خواهد بود.

ویلیام بروان فیلد علت افزایش معتادین را در افغانستان و کشور همسایه آن پاکستان به قاچاقبران مواد مخدر نسبت داده میگوید جنایت کارانی که خشخاش را به مواد مخدری چون هرویین مبدل میکنند، و بعد آنرا از طریق پاکستان و یا دیگر کشور های همسایه افغانستان، به دیگر نقاط جهان انتقال میدهند در هر مرحله به جای پول، به کارگران خود مواد مخدر پرداخت میکنند تا هم بدین وسیله پول نقد را صرف نکنند و از جانبی هم برای تولیدات خود بازار بیشتر داشته باشند.

معین وزارت خارجه ایالات متحده در امور مخدرات و تنفیذ قانون میگوید به همین علت اداره او به همکاری حکومت افغانستان برای مساعدت به معتادین و همچنان آگاهی عامه تلاش میکنند. او میگوید، با همکاری حکومت افغانستان ما ۲۹ مرکز مبارزه با اعتیاد را تحت حمایت قرار داده اند، و خدماتی را برای بیشتر از ۱۳ هزار معتاد در ماه فراهم نموده اند.

در بیشتر از ۳۰۰ مکتب در سراسر افغانستان به شاگردان که تعداد شان به بیشتر از یکصد هزار طفل میرسد، اضرار استفاده از مواد مخدر آموزش داده میشود.

بر علاوه این خدمات که مستقیماً به مواد مخدر ارتباط دارد، اداره امور مخدرات بین المللی و تنفیذ قانون وزارت خارجه ایالات متحده بیشتر از ۱۶ هزار تحقیق کننده، قاضی، مدعی العموم و وکیل مدافع را در ۳۴ ولایت افغانستان برای تنفیذ قانون علیه قاچاق بران مواد مخدر، تحت آموزش قرار داده است. آقای بروان فیلد میگوید ظرف پنج سال گذشته، ۷۰۰۰ مامور تادیبی و محافظ زندان تحت تعلیم قرار گرفته اند.

در کنفرانس توکیو روی ۱۶ ملیارد دالر مساعدت به افغانستان برای چهار سال آینده فیصله شد، حکومت افغانستان در مقابل، متعهد به اصلاحاتی شد که حاوی شفافیت بیشتر و استفاده موثر تر از کمک های بین المللی میباشد.

آقای بروان فیلد میگوید اداره او کاملاً از این اصلاحات حمایت میکند و هیچ پلانی برای خروج از افغانستان ندارد. او اضافه میکند، حضور آنان دراز مدت خواهد بود، و هیچ پلانی خارج شدن، کاهش دادن و یا متوقف ساختن پروگرام های آن اداره را در سال ۲۰۱۴ ندارند.

آقای براون فیلد میگوید، توجه آنان معطوف به مواد مخدر، اصلاحات در سکتور عدلی، و مسایل تادیبی میباشد. این ها همه مشکلاتی است که نه تنها افغانستان و یا ایالات متحده با آن مواجه است، بلکه میتوان آنرا در تمام کشور های جهان مشاهده نمود.

معین وزارت خارجه ایالات متحده در امور مخدرات و تنفیذ قانون میگوید آنان برای دراز مدت و با برنامه های مناسب، و عملی شدنی بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان باقی خواهند ماند و با همکاری حکومت آن کشور به تلاش های خود برای ایجاد یک افغانستان عاری از کشت مواد مخدر، و شکوفان ادامه خواهد داد.

آقای براون فیلد میگوید شرایط و منابع شاید تا آن زمان تغیر نماید و اداره تحت نظارت او آماده است تا با تعدیل و تنظیم در تطبیق اصلاحات حکومت افغانستان، همکاری نماید.
  • 16x9 Image

    ژیلا سمیعی - واشنگتن

    گوینده، مجری و تهیه کننده پیشین در رادیو کابل که بیشتر از ده سال است در بخش دری رادیو آشنا صدای امریکا، ایفای وظیفه می کند.

XS
SM
MD
LG