لینک های دسترسی

Breaking News

سناتور امریکایی: جنگ افغانستان جنگ امریکا نیز است


تسلیح و تجهیز قوای مسلح افغانستان یکی از مسایل مورد بحث بود.

مشارکت میان افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا ادامه خواهد یافت و امریکاییان، افغانان را در جنگ با هراس افگنی تنها نخواهند گذاشت.

ایلینا روز لیتینین رئیس بخش آسیای میانه و افریقا در کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده که در راس یک هیئت وارد کابل شده است، در دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان ضمن بیان این مطلب گفت که امریکا جنگ افغانستان را جنگ خود می داند.

خانم لیتینین با اشاره به پیشینۀ روابط کابل و واشنگتن گفت که این روابط برای سالهای زیادی ادامه خواهد یافت. او گفت که ایالات متحده خواستار کنار رفتن از جنگ افغانستان نبوده به ایستادگی در کنار افغانها در این جنگ متعهد است.

این سناتور امریکایی که چند بار دیگر نیز به افغانستان سفر کرده است، با ابراز خوشبینی از پیشرفتها در آن کشور گفت که هر بار تغییرات مثبت بیشتری را مشاهده کرده است.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با این هیئت گفت که "تروریزم خوب و بد وجود ندارد و باید مبارزه همه جانبه بر علیه این پدیده شوم ادامه یابد".

آقای غنی گفت که تغییر در نحوۀ فعالیت گروه های دهشت افگن، نیازمند مبارزۀ دراز مدت با دهشت افگنی است. او افزود که یکی از دلایل ناامنی در افغانستان و منطقه اقتصاد جرمی می باشد که موجب تمویل دهشت افگنی می شود.

پیشتر از این عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ افغانستان در یک کنفرانس خبری با خانم لیتینین از همکاری های امریکا و مشارکت دو کشور استقبال کرد و گفت که کمک های امریکا در عرصه های مختلف منجر به تغیر مثبت در زندگی مردم شده است.

آقای عبدالله نیز از تعهدات متقابل حکومت افغانستان و تحکیم روابط با امریکا اطمینان داد و تاکید کرد که با وجود پیشرفتها، هنوز هم افغانستان با چالش هایی از جمله تهدید ترویزم و بنیاد گرایی رو به رو است.

تمویل و تجهیز بهتر نیروهای امنیتی افغانستان اعم از قوای هوایی و زمینی و متقاعد کردن کشورهای همسایه در امر مبارزۀ صادقانه با تروریزیم از جمله خواسته هایی بوده که رئیس اجرائیه در دیدار با هئیت کانگرس امریکا مطرح کرده است.

XS
SM
MD
LG