لینک های دسترسی

بنیاد وارثین شهدا نشستی را به منظور دادخواهی برای حدود پنج هزار قربانی اداره استخبارات رژیم کمونیستی وقت(اگسا) امروز در کابل برگزار کردند.

برگزار کننده گان و شرکت کننده گان این نشست که اکثراً وارثین و خانواده های این قربانیان بودند خواهان تحت پیگرد قرادادن کسانی شدند که در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ هزاران تن را بیگناه در زندان ها و یا به اشکال دیگر به قتل رسانده اند.

سلطان علی مرتضی نیکزاد، رئیس بنیاد وارثین شهدای افغانستان در این مراسم خواسته های فاملین های این قربانیان را چنین بیان کرد:

"از آنجایی که محفلی تحت نام اجتماعی داد خواهی وارثین شهدا عنوان شده، دو سوال هم مطرح است، یکی محل دفن شهدای ما کجا است و قاتلین شهدای ما کجاست؟ "

خانواده هایی که نام های عزیزان شان در فهرست پنج هزار کشته شده گان اداره اگسا شامل است می گویند با سپری شدن بیش از سه دهه هنوز هم منتظر برگشت اعضای خانواده خود بودند اما با دیدن نام عزیزان شان دراین فهرست ناامید شده اند.

یک عضو خانواده قربانی این حادثه می گوید: "یک برادر نازنین ام که صاحب چهار اولاد بود شهید شده است، چهار نفر ما شهید شده است"

مسوولین بنیاد وارثین شهدا و خانواده های این قربانیان از دولت و نهاد های مسوول می خواهند که عامل این کشتار ها را مورد پی گرد عدلی و قضایی قرار دهند. آنان می گویند یک نشست مشورتی را به منظور چگونگی بررسی این موضوع راه اندازی خواهند کرد.

در این حال، سیدحسین عالمی بلخی، رئیس کمیسیون شهدا و معلولین ولسی جرگه، در این نشست از خانواده های قربانیان خواست که این موضوع را از طریق نهاد های عدلی و قضایی پی گیری کنند.

آقای عالمی بلخی گفت شورای ملی با وارثین شهدا در این زمینه همکاری خواهد کرد. او افزود: "بنیاد وارثین شهدا میتوانند این موضوع را تعقیب بکنند و ما هم در ولسی جرگه در خدمت شما استیم."

آقای عالمی بلخی می گوید از طریق شناسایی کسانی که در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ در اگسا کار وظیفه اجرا میکردند امکان دارد عاملین این کشتار ها شناسایی شود.

از سوی دیگر، رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که برای گرامی داشت ازاین کشته شده گان، تاریخ هشت ماه میزان عزای ملی اعلام گردد، بیرق افغاسنتان در این روز به گونه نیمه افراشته شود و مراسم فاتحه خوانی در مساجد سراسر کشور برگزار گردد.

در اعلامیه ای که چند روز قبل از سوی ریاست جمهوری در این مورد منتشر شد گفته شده است که در یک نشست مشورتی که با شرکت شماری از رهبران جهادی تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دایر شد، همچنان فیصله شده است که یک مسجد و یک منار در نزدیکی زندان پلچرخی اعمار گردد جای که اکثر کشته شده گان در آنجا در زیر شکنجه آخرین لحظات زنده گی شان را سپری کرده اند.

دادستانی عالی هالند ماه گذشته فهرست حدود پنج هزار افغان را که در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ از سوی اداره استخبارات رژیم کمونیستی یا اگسا به قتل رسیده است منتشر کرد.

این فهرست یکی از هزارها نمونهء مستند قتل های هایی است که طی چهار دهه اخیر در افغانستان رخ داده است و عاملین آن یا در داخل کشور و یا هم در بیرون از مرز های افغانستان به راحتی به زنده گی خود ادامه می دهند.
XS
SM
MD
LG