لینک های دسترسی

Breaking News

اکثر عاملان قتل زنان در افغانستان از قانون فرار می کنند


فعالان گفته اند که موارد خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال قبل از آن افزایش یافته است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش داده است که درشش ماه نخست سال روان خورشیدی به تعداد ۱۹۰ زن در نقاط مختلف افغانستان کشته شده است.

ثریا صبحرنگ کمیشنر بخش زنان این کمیسیون گفت که در شش ماه نخست سال ۱۳۹۴ به تعداد ۲۵۷۹ مورد خشونت در برابر زنان از سراسر افغانستان ثبت شده است که در مقایسه با سال قبل هفت درصد افزایش را نشان می دهد.

خانم صبحرنگ افزود که از این جمله به تعداد ۱۹۰ زن در مدت شش ماه به شکل بیرحمانه به قتل رسیده اندکه از آن جمله ۱۰۱ مورد آن قتل ناموسی می باشد. او گفت که از جمع ۱۹۰ مورد قتل زنان، تنها ۵۱ مورد آن پیگرد شده و در سایر موارد مجرمین از پنجۀ قانون فرار کرده اند.

کمیشنر بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای امریکا گفت که ممکن این آمار تا پایان سال افزایش یابد زیرا این کمیسیون تا حال آمار سه ماه اخیر سال جاری خورشیدی را نیز جمع آوری نکرده است.

این درحالیست که امروز یک زن ۲۵ ساله در ولایت هرات به قتل رسیده است و به اتهام این قضیه شوهر مقتول بازداشت شده است. تا هنوز علت قتل این زن مشخص نشده است اما به گفتۀ مقامها آثار شکنجه و لت و کب در بدن مقتول دیده می شود.

ناامنی، فقر، فساد اداری و فرهنگ معافیت از مجازات و قانون گریزی از جمله عوامل افزایش قتل زنان در افغانستان خوانده شده است.

مسوولان کمیسیون حقوق بشر می گویند که بیشتر خشونتها در برابر زنان از سوی اعضای خانوادۀ آنان –پدر، برادر، شوهر، کاکا و ماما- اعمال می شود.

مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند که در درون خانواده ها نه قانون و نه پولیس می تواند که مداخله کند و به گفتۀ آنان بیشتر خشونت ها از طرز دید مردانه که در جامعه حاکم است، ناشی می شود.

از سوی دیگر فعالان شبکه زنان افغانستان می گویند که تجاوزات جنسی بر زنان و کودکان در افغانستان در سال ۲۰۱۵ میلادی در مقایسه با سال پیشتر از آن افزایش یافته بود.

سونیا اسلمی مسوول بخش قضایای خشونت در این نهاد به صدای امریکا گفت که در سال ۲۰۱۵، زنان در نقاط مختلف افغانستان مورد خشونتهای مختلف قرار گرفته و از جمله بر ۱۲۰ زن و کودک تجاوز جنسی صورت گرفته است. او درمورد آمار سال گذشته جزییات ارایه نکرد.

خانم اسلمی گفت که در سال گذشته میلادی به تعداد ۳۱۳ خشونت جدی و حاد در برابر زنان از نقاط مختلف افغانستان به این نهاد گزارش شده است که در این میان ۶۷ زن از سوی اعضای خانواد یا افراد بیرون از خانواده به قتل رسیده اند.

سونیا اسلمی گفت که بیشتر موارد خشونت از ولایتهای غور، هرات، فاریاب، سرپل، بلخ و کابل گزارش شده است که در آن جمله قتل های ناموسی نیز شامل می باشد.

مسوولان شبکۀ زنان افغانستان می گویند که آگاهی بیشتر زنان از قانون سبب شده است که بیشتر قضایا ثبت شود و زنان معروض به خشونت برای دادخواهی به مراجع قانونی مراجعه کنند.

XS
SM
MD
LG