لینک های دسترسی

Breaking News

رشد حاصلات گندم امسال افغانستان


افغانستان در سال روان 6.3 میلیون تُن گندم تولید کرده است اما ضرورت سالانه افغانستان 6.7 میلیون تُن می باشد. سازمان غذایی جهان می گوید، از محصولات تازه گندم افغانستان ده هزار متریک تُن را به هدف تقویت اقتصاد زارعین خریداری می نماید.

وزارت زراعت افغانستان به همکاری برنامه خوراک و زراعت و برنامه جهانی غذا ملل متحد از روز جهانی غذا با شعار "کوپراتیف های زراعتی کلید تغذیه جهانی" طی مراسم خاصی امروز تجلیل به عمل آوردند.

عبدالغنی غوریانی معیین وزارت زراعت و مالداری میگوید که افغانستان در سال روان توانسته است که 6.3 میلیون تُن گندم مورد نیاز خود را تولید نموده، اما رقم مورد نیاز افغانستان 6.7 میلیون تُن می باشد ،که علت افزایش گندم باران های موسمی است.

معین وزارت زراعت حکومت افغانستان میگوید :وزارت زراعت توانسته است که ظرفیت ذخایر گندم خویش را به سطح کشور به ۳۰۰ هزار تُن افزایش دهد ، و در آینده نزدیک ظرفیت ذخایر گندم به ده فیصد از نفوس کشور درنظر گرفته شده که برای یک سال شان کفایت نماید.

لوی ایمویلو رئیس سازمان غذایی جهان ملل متحد در افغانستان گفت که سازمان غذایی جهان به کمک همکاران خویش در ۲۰ ولایت افغانستان ۶۰۰۰ دهقان را برای ترویج سویا کمک می نماید، و برای تقویت بازارهای محلی افغانستان از سال ۲۰۱۱ تا فعلا ۳۶ هزار متریک تُن گندم خریداری نموده و در روزهای بعدی ۱۰ هزار متریک تُن دیگر را نیز خریداری خواهد نمود.

اما مسوولین وزارت انرژی و آب می گویند که برای مهار ساختن آب ها و اعمار بندهای آب گردان در کشور برنامه های وسیعی را روی دست دارند.

مسوولین شورای ولایتی کابل میگویند که وزارت زراعت و وزارت انرژی و آب برنامه های واقعی توسعه یی و انکشافی را برای بهبود زنده گی مردم در طول ده سال گذشته عملی نکرده، اما پول هنگفتی از سوی موسسات و دولت به مصرف رسیده است.

براساس وزارت زراعت افغانستان، تا سال ۲۰۲۴ افغانستان به ۹ میلیون تُن گندم ضرورت خواهد داشت که به همین منظور برنامه های انکشافی زراعت درکشور را روی دست دارند.
XS
SM
MD
LG