لینک های دسترسی

Breaking News

به حقوق زنان در حکومت آینده توجه شود - زنان افغان


نقش زنان در انتخابات افغانستان و نگرانی های آنان بعد از سال ۲۰۱۴ عنوان نشستی بود که در شهر واشنگتن دی سی روز جمعه دایر شد.

دراین نشست، شماری از زنان افغان مدافع حقوق زن درمورد پیشرفت های زنان در ۱۳ سال گذشته خصوصا در روند انتخابات صحبت کردند و از حکومت آینده افغانستان خواستند تا مشارکت زنان را در هر عرصه حکومت حتمی سازد.

یک اشتراک کننده در نشست نقش زنان در انتخابات افغانستان گفت زنان افغان درمدتی کم توانستند پیشرفت های داشته باشند که نه تنها برای زنان افغان بلکه برای کشور مهم شمرده می شود.

بلقیس احمدی، عضو موسسه زنان برای زنان می گوید نقش زنان بعد از سال ۲۰۱۴ مهم تر می باشد.

خانم احمدی گفت "امیدواریم که رئیس جمهور اینده افغانستان اجازه ندهد دستاورد های زنان به هدر برود تا مردان وزنان در ساختار این کشور بتوانند سهم فعال داشته باشند."

زهره راسخ، فعال حقوق زنان نیز که در این نشست در نهاد پژوهشی نیو امریکن فوندیشن شرکت داشت گفت زنان افغان بعد ازاینکه نقش مهمی را با اشتراک شان در انتخابات ایفا کردند، در حکومت آینده افغانستان نباید نقش نمادین داشته باشند. زهره راسخ گفت زنان باید در هر تصمیم گیری مهم کشور شریک شوند.

خانم راسخ گفت:
زنان نباید به حیث سمبول در مجالس سیاسی جای داده شوند. چیزی مهم دیگر اینکه زنان صرف به مسایل زنان در همچو مسایل راجع نشوند بلکه در مسایل مهم سیاسی کشور سهیم گردند.امیدوارم که رئیس جمهور آینده کشور تهعدات که به زنان افغان داشته اند، آنرا روی کاغذ و یا هم به زبان نگذارند بلکه تلا ش ورزد تا زنان فعال را کرد خود جمع کند و در مسایل مهم کشور دخیل سازد.

محبوبه سراج، فعال حقوق زن که از طریق آنلاین یا انترنت در این برنامه اشتراک داشت گفت نگرانی عمده زنان افغان در حال حاضراز دست دادن دستاورد های شان در حکومت آینده می باشد.

خانم سراج گفت "در حال حاظر نگرانی زنان افغان از کاندیدان و رئیس جهمورآینده افغانستان می باشد زیرا باید آن باید اطمینان دهند که حتی زره از پیشرفت ها عقب گردد نداشته باشد."

خروج نیروهای بین المللی از افغانستان درختم سال روان میلادی و کاهش کمک های بین المللی به افغانستان نگرانی هایی را از بدتر شدن وضعیت زنان یا از دست رفتن دستاوردهای زنان به میان آورده است. اما بسیاری از فعالین حقوق زنان در افغانستان گفته اند که تلاش می کنند تا این دستاوردهای شان از دست نرود.
XS
SM
MD
LG